Statsminister Erna Solberg holder tale under mottagelsen for de norske kampsoldatene som lørdag 26. juni kom med fly fra Afghanistan til den militære delen av Gardermoen.  Foto: Fredrik Hagen / NTB

Må forskes mer på veteranhelse

Mandag denne uka dro de siste norske soldatene hjem fra Kabul. Etter 20 år er Nato-oppdraget over, men for mange av soldatene vil erfaringene de har gjort seg, prege dem for resten av livet.

Samfunnet må stille opp, både for dem og deres familier. Ikke bare i årene etterpå, men i lang tid. Internasjonal forskning tyder på at for mange blir de psykiske plagene større - ikke mindre - med tiden.

For ti år siden viste en norsk undersøkelse at det sto bra til med nesten alle som hadde vært på oppdrag i Afghanistan. En upublisert norsk studie, omtalt i Aftenposten i sommer, viser imidlertid at omfanget av psykiske skader ser ut til å øke.

Over 6000 av i alt 9200 norske Afghanistan-veteraner deltok i fjor i den nye undersøkelsen. Detaljene blir først klare senere i høst, men overfor Aftenposten bekrefter prosjektlederen at flere av veteranene har blitt psykisk syke. Til avisen erkjenner forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, at verken Forsvaret eller forskningsmiljøene har nok kunnskap om veteraner som blir syke først lenge etter utenlandsoppdraget.

I reportasjen forteller Hallgeir Mikalsen (62) fra Trondheim om senskadene. For 18 år siden ble han som første nordmann skutt og såret under tjenesten i Afghanistan. – Vi som sliter, blir aldri ferdig med dette. Jeg stiller til intervju fordi det er greit å få luftet ut. Og fordi jeg vil ha flere veteraner med senskader ut av hulene, sier han i intervjuet.

Når de kommer «ut av hulene», må de få hjelp av fagfolk som vet hva de gjennomgår og hvordan de best får hjelp. Regjeringen har oppfordret landets kommuner til å utvikle såkalte veteranplaner for å sikre at soldater fra internasjonale operasjoner får et best mulig tilpasset tjenestetilbud. Forsvarets oversikt viser at mens 26 kommuner i Innlandet har slike planer på plass, er tallet i Trøndelag bare åtte. Det er ikke godt nok.

Utenlandsveteranene har utført et oppdrag på vegne av Norge. De kommer hjem med en bagasje de bærer med seg hele livet. Det er samfunnets ansvar å sørge for at de klarer å bære den uten å bukke under.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe