Flere politikere møtte unge velgere under Adresseavisens og NRKs valgdebatt i Levanger torsdag. Klima var et av temaene.  Foto: Richard Sagen

Viktig at flere unge stemmer

Flere unge velgere bør stemme i valg dersom sakene de er opptatt av, skal kunne påvirke politikken til de som styrer landet.

Under Adresseavisens og NRKs ungdomsdebatt i Levanger i går møttes unge politikere med stort engasjement og sterke meninger. Norge har mange dyktige, unge politikere og ungdomspartienes posisjon i samfunnet savner sidestykke i internasjonal sammenheng. Tall viser dessverre at engasjementet blant unge velgere ikke vises like mye gjennom valgdeltakelse. Det er spesielt unge som skal stemme for andre gang at oppslutningen er lavere, særlig blant menn. Det er ingen styrke for demokratiet at mer enn halvparten i denne aldersgruppen ikke stemmer. Og det er uheldig når en så stor gruppe tilsynelatende ikke synes at deres stemme er viktig eller blir hørt.

LES OGSÅ: – Jeg ønsker ikke en verden som går til helvete

Men det er lyspunkter. I kommune- og fylkestingsvalget for to år siden var det ti prosentpoeng flere andregangsvelgere som stemte enn ved forrige lokalvalg. Vi håper denne utviklingen fortsetter også ved stortingsvalget i høst.

Det er flere grunner til at bare knapt 50 prosent unge velgere stemmer for andre gang. Når de unge går til stemmelokalet for første gang, bor de fleste fortsatt i hjemkommunen. I begynnelsen av 20-årene flytter mange ut for blant annet å studere. Da synker valgdeltakelsen både i lokalvalg og stortingsvalg. Det er også klart flere kvinner som stemmer. Utdanning spiller også inn. Flere med høyere utdanning deltar oftere i valg, mens færre velgere med innvandrerbakgrunn går til urnene.

LES OGSÅ: Mange jeg kjenner får frysninger av tanken på nærskolen

Interessen for politikk og valg er i stor grad avhengig av sakene som er på dagsorden. I de siste valgene er klima og miljø blitt enda viktigere. Dette er et tema som særlig engasjerer unge velgere. Det er derfor grunn til å tro – og håpe – at dette engasjementet fører til at flere unge vil være med å bestemme utviklingen gjennom å stemme. Det engasjementet som unge nå viser i den offentlige debatten, vil også bidra til at partiene setter klima høyere på dagsorden.

LES OGSÅ: Nadia mener politikerne angriper arbeidsplassen hennes

Det er et tankekors at den gruppen som er minst politisk engasjerte i valg – unge menn med lav utdanning – sliter mest med å komme i arbeid. For dem burde det være særlig viktig å stemme på partier som har en politikk for å løse deres utfordringer. Da er det nødvendig for partiene å overbevise dem om at nettopp deres stemme kan være avgjørende for hvem som styrer etter valget. Vi oppfordrer derfor flere unge til å stemme.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe