Lucas André Øyås (7) i Meråker må delvis bruke rullestol, men ble bedt om å gå opp bakken da taxien kjørte ham hjem.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Politikerne må lære av taxiskandalen

Drosjeskandalen i Selbu, Stjørdal, Meråker og Tydal viser at kvalitet er minst like viktig som økonomi når det offentlige vurderer anbud opp mot hverandre.

Adresseavisen og andre trønderske medier har de siste dagene skrevet om uholdbare forhold under skolekjøringen i Værnesregionen. De lokale drosjene som lenge har kjørt og hentet elever som har behov for det, mistet anbudet til Christiania Taxi. Kollektivselskapet AtB valgte Christiania Taxi fordi de leverte det billigste anbudet.

Da de lokalkjente sjåførene forsvant og det nye selskapet overtok, oppsto det problemer umiddelbart. AtB, som eies av Trøndelag fylkeskommune, fikk kort tid etter skolestart over 200 klager fra sinte og bekymrede foreldre. Foreldrene fortalte om elever som ikke ble hentet eller ble hentet for sent. Elever som var «kvittert ut», var ikke levert på skolen likevel.

Et eksempel fra Meråker sier mye om situasjonen. Der forteller to foreldre om sin sju år gamle sønn, som delvis sitter i rullestol etter cellegiftkurer. En dag stoppet drosjesjåføren nederst i bakken der gutten bor og ba ham gå resten av veien.

Slik behandling av barn skaper selvfølgelig sterke reaksjoner, og AtB har nå foretatt et såkalt nødkjøp, slik at Trøndertaxi overtar kjøringen av skoleelever i området. Fylkesordfører Tore O. Sandvik har kalt AtBs ledelse inn på teppet og forlanger en full rapport om det som har skjedd.

Overfor Adresseavisen skylder driftssjef Daniel Velle i Christiania Taxi delvis på tekniske problemer. Han sier samtidig at de var forberedt på «problemer med å ta over oppdrag fra en etablert aktør». Det holder ikke. Tilbudet til skolebarn må være trygt fra dag én.

Men skoleskyss er først og fremst et politisk ansvar. Det er bra at fylkesordfører Sandvik nå varsler en full gjennomgang. Da må politikerne også vurdere om de har gjort nok for å sikre at anbudsprosessen sikrer kvalitet. Det som har skjedd med skolekjøringen i Værnesregionen er en dyrekjøpt lærepenge, ikke bare for AtB, men også for fylkets folkevalgte.