Vi møter familievoldskoordinator Hanne Finanger ved Sør-Trøndelag politidistrikt på politistasjonen. Hun viser oss en omvendt voldsalarm. En voldsdømt mann fra Sør-Trøndelag er den første i landet som er idømt dette.  Foto: Jens Søraa

Slapp bruk av elektronisk fotlenke

Politiet bør kunne pålegge voldsutøvere elektronisk fotlenke.

Omvendt voldsalarm (OVA) er en effektiv måte å holde voldsutøvere borte fra voldsofre på. Men åtte år etter at ordningen ble innført, er det svært få som idømmes slik elektronisk fotlenke. For å få opp bruken, foreslår justisministeren at også politiet skal kunne pålegge personer OVA uten å gå via domstolen. Det er bra, men endringen burde ha skjedd for lenge siden.

Midtnorsk debatt: Kommuneskilsmisse lettere sagt enn gjort

Ei OVA-lenke er ei fotlenke som festes til en voldsutøver som forbys å være i nærheten av fornærmede. Fotlenke er særlig aktuell i familievold- og overgrepssaker, men kan brukes i alle saker hvor noen har opplevd vold eller andre krenkelser. Selve forbudssonen dreier seg om fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder. Dersom den domfelte trosser forbudssonen, utløses en alarm, og politiet blir varslet umiddelbart. På denne måten flyttes ansvaret over på voldsutøveren og ikke på offeret, som ofte er utstyrt med voldsalarm.

Ordningen med elektronisk kontroll ble innført i 2013, men den praktiseres for sjelden. Både påtalemyndighet og domstol er for dårlige til å bruke et virkemiddel som viser seg å være svært effektivt. I Trøndelag er det for eksempel bare tre dommer siden 2014 der domfelte med kontaktforbud ble idømt ei slik lenke. For et par år siden ga riksadvokaten tydelig beskjed om at påtalemyndigheten i mye større grad må bruke fotlenke som en del av straffen. Barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad (KrF) stemte den gang i, han omtalte den lave bruken som skammelig.

Midtnorsk debatt: Klar tale fra Nav? Ja takk

Justisminister Monica Mæland (H) vil nå ha en lovendring som gjør at også politiet kan pålegge en voldsutøver OVA. Målet er at fotlenka blir hovedregelen, og ikke unntaket. Så lenge rettssikkerheten er ivaretatt, er det riktig at politiet får muligheten. Dette burde ha vært på plass for lenge siden. Allerede i 2017 ba Stortinget regjeringen om en utredning av hvordan den kan brukes uten å gå via domstolene. På vegne av ofre som går med voldsalarm og ser seg over skuldra til enhver tid, er det alvorlig at regjeringen ikke har prioritert saken høyere.