Foto: Ole Martin Wold

Klar tale fra Nav? Ja takk

Nav har dyktige ansatte som ønsker det beste for sine brukere. Samtidig blir etaten jevnlig kritisert for å bruke et byråkratisk og tungrodd språk. For hva mener egentlig Nav når de bruker ord som diametral, persepsjon, omkalfatre, virkningstidspunkt eller restarbeidsevne? Det er mange som ikke forstår et kvekk av disse ordene.

Uklart språk fører til misforståelser. Nylig skrev NRK om en familie som trodde de skulle bli drept, fordi Navs språk førte til en fatal oversettelse i Google Translate. Dette er et ekstremt eksempel, men illustrerer problemet godt.

Heldigvis ser Nav problemet selv: Nav Agder har i samarbeid med voksenopplæringen i Arendal utformet en liste med rundt 50 ord og begreper som skal hjelpe ansatte å skrive enklere. Denne kalles «gammelnavsk ordliste» og vil deles med resten av etaten. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har varslet at Nav-kontor over hele landet må forenkle språket. Han viser til trygdeskandalen, hvor mange hadde problemer med å tolke reglene til Nav.

Prosjektet i Agder ble utformet med tanke på innbyggere som ikke har norsk som morsmål. Men det er ikke bare fremmedspråklige som har problemer med å forstå Nav: Dette kan også gjelde personer med lese- og skrivevansker, og personer uten akademisk bakgrunn. Men også personer med høy utdanning. Folk flest, med andre ord.

Et klart språk er viktig for at folk skal forstå reglene, bli behandlet likt og forstå hvilke rettigheter de har. Uavhengig av om man er jurist, innvandrer - eller en helt gjennomsnittlig nordmann.

Vi har allerede sett forbedringer. Navs skjema for foreldrepermisjon er et godt eksempel på at både språk og utforming kan forenkles. Samtidig har Nav fortsatt en jobb å gjøre: Det finnes nemlig rundt 600 forskjellige søknadsskjemaer i denne etaten.

Nav er vårt sikkerhetsnett når vi trenger hjelp. De aller fleste bruker tjenester fra Nav i løpet av livet: Når vi har mistet jobben, blitt skadet i en ulykke, eller sitter med et nyfødt barn på fanget. Med andre ord: Når vi er aller mest sårbare. Da er det spesielt viktig at Nav møter oss med klar tale.