Stryn 20210801. En skogbrann har blusset opp igjen i Årheimsfjellet ved Stryn. Det er tredje gangen det brenner der i løpet av en uke. Foto: Julianne Fjell / NTB  Foto: Julianne Fjell/NTB, Årheimsfjellet

Hyppigere ekstremvær koster mer

Mye tyder på at norske kommuner ikke er godt nok forberedt på mer ekstremvær som følge av klimaendringene.


Det er lett å tenke at ekstremvarmen og nedbøren som har preget Europa og andre kontinent i sommer med varmerekorder, flom og skogbranner neppe er en like stor trussel her til lands. FNs nye klimarapport tyder på at verden vil få mer ekstremvær. Det vil kreve mer beredskap, helt ned på norsk kommunenivå. Klimaendringene har allerede fått og vil få en betydelig kostnad også her til lands.

Like før den nye klimarapporten kom, skrev Sunnmørsposten sist helg om hvordan mannskap fra tre brannvesen og to brannhelikopter jobbet iherdig i flere dager for å slukke skogbranner. Brannene i Årheimsfjellet i Stryn ble trolig utløst av lynnedslag i det tørre terrenget. Branner i skog, gress og lyng som følge av vær og klima er ikke noe nytt fenomen, men det er økende, også i Norge. Det samme er skader etter flom, ras og nedbør. Alt tyder på at det trengs mer beredskap mot slikt i tida framover.

En undersøkelse av Cicero senter for klimaforskning i 122 norske kommuner i fjor, viser at de fleste kommunene forventer mer ekstremvær. Samtidig er de i svært varierende grad forberedt på det. Den viktigste grunnen til at flere ikke har kommet særlig langt i beredskap på disse områdene, er mangel på ressurser i form av penger og folk. Kommuner som har erfart ekstremvær eller har tett bebyggelse har kommet lenger enn kommuner med spredt bebyggelse og lite erfaring med ekstremvær.

Klimaendringene gir mer ekstremvær, og enten det kommer i form av varme, kulde, vind eller nedbør, krever det beredskap og tilpasning også på lokalnivå. Nesten alle norske kommuner sier i Ciceros undersøkelse at de forventer å bli rammet av klimaendringer og/eller ekstremvær

Til tross for at kommunene er pålagt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse, har fortsatt mange ikke tatt høyde for hvordan klimaendringer kan påvirke kommunen. Det er ikke slik at klimaendringer er noe som skjer andre steder, mens kommuneøkonomi er her og nå. Det er en sammenheng og det krever i mange tilfeller en annen beredskap enn tidligere.