A sign warns of extreme heat in Death Valley, California, U.S., July 11, 2021. REUTERS/Bridget Bennett  Foto: BRIDGET BENNET / NTB

Klimadebatten må opp av skyttergravene

FNs generalsekretær António Guterres erklærte mandag Klimapanelets sjette rapport som «kode rød» for menneskeheten. I rapporten settes to streker under svaret de fleste har innsett for lenge siden: Klimaendringene er menneskeskapte.

I samtlige hovedscenarioer overskrides grensen på 1,5 grader global oppvarming. Samtidig er bevisene for at klimaendringene forårsaker mer ekstremvær mye sterkere nå, enn i den forrige rapporten. Ifølge FN-sjefen må rapporten bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder. Her hjemme falt politikerne raskt ned i sine vante skyttergraver.

MDG bruker rapporten til å argumentere for at statsminister Erna Solberg (H) har et ansvar for sommerens dødelige ekstremvær. Frp hevder det mest skremmende med rapporten er hvordan venstresiden reagerer, og Sp er mest opptatt av hva alle andre land enn Norge må gjøre for å kutte utslippene.

Klimakrisen er global. Det krever globalt samarbeid, men også nasjonale tiltak. I Norge er det store stridsspørsmålet om vi skal fortsette leting etter olje og gass. Tilhengerne peker på at verdensmarkedet fortsatt etterspør fossil energi. Da er det bedre for både klimaet og for norsk økonomi at vi, med våre strenge klimakrav på sokkelen, pumper opp olje, enn at land som Kina og Russland øker sin produksjon. Motstanderne viser til at selv om stans i norsk oljeleting ikke gir en én-til-én gevinst, så vil det føre til lavere CO2-utslipp. Håpet er også at det vil gi en sterk signaleffekt, som legger et moralsk press på vestlige oljeproduserende land som USA og Canada.

Siden verken Ap eller Høyre mener tiden er inne for å stanse leting etter olje, tyder alt på at nye letelisenser vil gis også i neste stortingsperiode. Vi håper imidlertid de store partiene innser at oljeskattesystemet må under lupen. Hvor stor risiko skal staten ta når vi vet at etterspørselen etter olje vil synke framover? Vi trenger en kritisk gjennomgang av de gunstige avskrivnings- og fradragsregler for virksomhetene på norsk sokkel.

Argumentet mot er ofte at olje- og gassnæringen trenger forutsigbarhet. Men i det grønne skiftet kan vi ikke fortsette som før, heller ikke på norsk sokkel.