SKI 20161213. Politiet i arbeid. Politifolk patruljerer gatene i Ski. NB! Modellklarert til redaksjonell bruk. Foto:   Foto: Heiko Junge / NTB

Kjære offentlig ansatt, ytre deg!

Ansatte i offentlig sektor jobber på våre vegne. Vi trenger deres stemmer i valgkampen.

I sommer har det rast en heftig debatt om ytringsfrihetens kår i Norge, særlig knyttet til kunstfeltet. Det snakkes mye om hvilke ytringer vi må tåle. Like viktig er det å snakke om hvilke stemmer som ofte mangler i debatten.

Nylig nedsatte regjeringen et utvalg som skal se på akademisk ytringsfrihet, ledet av førsteamanuensis Anine Kierulf. I et intervju med Morgenbladet fikk hun spørsmål om «andre områder vi snakker for lite om der ytringsfriheten er truet». Ifølge Kierulf er hovedutfordringen at ytringsfriheten til offentlige ansatte er lite tematisert og lite brukt.

Alle typer stemmer trengs i debatten, selvsagt også de fra privat sektor. Grunnen til at vi trekker fram offentlige ansatte, er at de jobber for deg og meg. Deres kunnskap om hvordan offentlige midler brukes og forvaltes, kan bidra til å gjøre velferdstjenestene bedre, infrastrukturen smidigere eller saksbehandlingen raskere.

Altfor ofte opplever journalister at offentlige ansatte, som politifolk eller helsearbeidere, kvier seg for å snakke åpent om hvordan de mener organisasjonene de jobber i, kan bli bedre. Det er et demokratisk problem. Vi trenger stemmene til dem som ser konsekvensene av politiske beslutninger på nært hold.

Kierulf har tidligere sagt at mange tror at lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver går mye lenger enn den egentlig gjør. Plikten brytes dersom en arbeidstaker skader arbeidsgivers interesser unødvendig, men terskelen for å innskrenke ansattes ytringsfrihet er høy. Ytringsfriheten er grunnlovsfestet. Grunnloven slår også fast at statlige styresmakter skal legge til rette for et åpent og opplyst offentlig ordskifte. I lys av det er det urovekkende at Fafo for noen år tilbake fant flere tilfeller der offentlige arbeidsgivere pålegger arbeidstakere restriksjoner det ikke er rom for i lovverket.

Om knappe sju uker åpner valgurnene. Vi håper offentlige ansatte deltar i de viktige debattene om hvordan Norge skal styres de neste fire årene, uten frykt for represalier fra arbeidsgiver.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!