Riktig å stille harde krav til Ungarn

Norge og EØS-landene setter hardt mot hardt mot et stadig mer autoritært Ungarn.

Norge trekker tilbake EØS-midlene til Ungarn. Landene ble ikke enige om hvordan pengene som var tiltenkt sivilsamfunnet i Ungarn skulle forvaltes. Dermed går Viktor Orbáns stadig mer autoritære regime glipp av 2,3 milliarder kroner.

Det er riktig å sette hardt mot hardt mot et Ungarn som beveger seg stadig lengre fra grunnleggende demokratiske verdier og prinsipper. Det er bra at regjeringen, med utenriksminister Ine Eriksen Søreide i spissen, statuerer et utvetydig eksempel overfor Ungarn.

LES OGSÅ: Ungarn forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige

Gjennom EØS-avtalen har Norge, Island og Liechtenstein fått adgang til EUs frie markeder. Som motytelse betaler landene EØS-midler som skal bidra til sosial og økonomiske utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. I perioden 2014-2021 skulle 15 land motta til sammen 30 milliarder kroner. Ungarn skulle etter planen være det tredje største mottakerlandet, med en andel på 2,3 milliarder kroner.

100 millioner kroner av dette skulle settes av til sivilsamfunnet i Ungarn. Det var et ufravikelig krav fra EØS-landene, der Norge bidrar med 95 prosent av midlene, at fondet for sivilsamfunn skulle forvaltes av en operatør uavhengig av myndighetene. Ungarns regjering ville ikke akseptere den operatøren som EØS-landene anså som mest kvalifisert, Ökotars. Orbáns regime anser organisasjonen som en fiende av staten.

LEDER: Demokratier går i feil retning

Da det ikke ble enighet om midlene til sivilsamfunnet, ble støtten til alle de andre programmene i Ungarn trukket. Det er positivt at norske myndigheter på denne måten setter press på ungarske myndigheter som i tur og orden har angrepet rettighetene til romfolk, migranter og seksuelle minoriteter.

Det er også gledelig at regjeringen viser både vilje og evne til å benytte det såkalte handlingsrommet i EØS-avtalen.

Nå skal EU vurdere den økonomiske korona-støtten til Ungarn. Norges resolutte håndtering av EØS-midlene bør inspirere EU til å legge ytterligere press på Orbáns Ungarn.

Les flere ledere i Adresseavisen her