Oslo Eksplosjon Regjeringskvartalet  Foto: Audestad Paul

En nyansert advarsel mot ekstremisme

Høyreekstremismen sprer seg og ytrer seg annerledes enn før.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) publiserte denne uka en rapport med tittelen «10 år siden 22. juli – sentrale utviklingstrekk innen høyreekstremisme». Den er interessant og leseverdig, blant annet fordi den analyserer dagens situasjon nasjonalt og internasjonalt. Den foretar dessuten nyttige begrepsavklaringer i debatten om ekstremisme, radikalisering og terrorfare.

Rapporten definerer et skille mellom høyreekstreme og høyreradikale, hvor de førstnevnte aksepterer vold for å nå politiske mål, mens høyreradikale er motstandere av voldsbruk og ikke forkaster demokratiet. Dette kan være ei nyttig skillelinje i debatten videre om radikalisering og ekstremisme, fra alle retninger.

Fra å være nasjonale fenomen har høyreekstremisme mer og mer blitt en bevegelse på tvers av landegrenser. Jøder, muslimer og ikke-vestlige innvandrere har tradisjonelt blitt sett på som «ytre» fiender av høyreekstreme. Som «indre» fiender trekker PST-rapporten fram LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner), politiske partier på venstresiden og tradisjonelle medier.

Høyreekstreme bevegelser i USA fungerer i økende grad som inspirasjonskilder for norske og europeiske høyreekstreme, skriver PST. Subkulturer på nett er sentrale arenaer for radikalisering og nettverksbygging. Grenseoverskridende humor, memes og spillreferanser trekkes fram som særtrekk ved de digitale nettverkene, med bekymring for rekrutteringspotensialet som det kan gi.

Det er ikke ofte humor inngår i trusselvurderinger. Det er ikke farlig å le, men humor brukt til å dehumanisere grupper er ikke noe nytt. Rapporten er et eksempel på behovet for mer debatt om ideologi og hatretorikk. I det siste har konspirasjonsteorier og vaksinemotstand gitt synergieffekt mellom høyreekstremister og andre miljø innen ytre høyre, advarer PST. For å forebygge høyreekstrem terror spiller også publikum en viktig rolle. PST viser til at nærstående er ofte de første til å registrere tegn på radikalisering. Det bør vi alle ta til oss, ikke bare i ei uke som denne.