Nå kan det bli slutt på bruk av elsparkesykler på natta. Det skal redusere noe av de alvorlige ulykkene.  Foto: NTB / Scanpix

Vi trenger nasjonale kjøreregler

Trondheim kommune vil innføre en forskrift for å stenge utleie av elsparkesykler etter midnatt. Det er nødvendig for å hindre ulykker på grunn av ruspåvirket kjøring. Det må også komme nasjonale kjøreregler.

Tidligere i år la samferdselsministeren fram nye, fornuftige regler for bruk av elsparkesykler. De la begrensninger på fart, krav om én person på sykkelen og hvor disse kunne kjøre. Promillegrense og aldersgrense ble også vurdert, men er foreløpig ikke innført. Nå viser ferske tall fra blant annet Oslo at antall skader øker kraftig, og over halvparten av skadene skyldes sykling i alkoholpåvirket tilstand. De fleste ulykkene skjer når elsparkesyklistene drar hjem fra fest eller tur på byen etter stengetid. Gjentatte oppfordringer om at syklistene må bruke vettet, har ikke ført til færre skader. Derfor er det nødvendig at nasjonale regler og forskrifter setter en stopper for fyllekjøringen med elsparkesykkel.

LES OGSÅ: Elsparkesyklist kjørte nesten på politimann

Trondheim kommune hadde i vår en dialog med utleieselskapene i byen og la fram et ønske om at selskapene stengte syklene for utleie om natta. To av tre selskaper fulgte oppfordringen, noe som har redusert antall tilgjengelige sykler etter midnatt. Trondheim har da også hatt vesentlig færre skader enn Oslo, som har 14 skader hver dag med elsparkesykler. Mange av skadene er alvorlige hodeskader og kvesting for livet. Det er fare for at antallet skader vil øke ytterligere når pandemien er over og byene etter hvert åpner for mer uteliv og alkoholservering.

Vi mener at elsparkesykler er et godt tilbud til byens befolkning og at det skal litt til for å forby eller begrense bruken. Vi kan likevel ikke se bort fra de klare fakta som viser at ulykkene skjer på natta, i rus og av unge brukere. Vi ser også at skadeomfanget er urovekkende høyt og konsekvensene er alvorlige, selv om mange følger trafikkreglene og sykler med vett.

LES OGSÅ: – Det er ikke elsparkesykkelen som er problemet, det er de rusede brukerne

Det beste vil være om kommunen fant en frivillig og langsiktig løsning sammen med operatørene. Nå jobber kommunen også med en forskrift om stenging fra midnatt til klokken 05.00. Den forskriften skal være klar til høsten. Initiativet fra Trondheim er bra, selv om vi gjerne skulle sett at forskriften hadde kommet tidligere. Samtidig jobber departementet med nasjonale forskrifter, der både nattestenging og alkoholgrense blir vurdert. Disse nasjonale kjørereglene må komme på plass raskt.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook