Foto: NTB/Shutterstock

Barna kan få leseglede i sommer

Barna skal slippe skolepress i sommerferien. Det er likevel ingenting i veien for at voksne kan hjelpe dem med å oppleve leseglede.

Adresseavisen har i det siste hatt flere leserinnlegg om den nasjonale kampanjen Sommerles, et prosjekt som skal bidra til at flere barn finner glede i å lese. Debatten startet med at to mødre skrev en kronikk der de uttrykte bekymring for at Sommerles skaper prestasjonspress i sommerferien.

Begge er stipendiater ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, og de viser blant annet til at prestasjonspress kan føre til psykiske problemer hos mange unge. De er redde for at kampanjer som Sommerles øker dette presset, også når ungene skal ha fri.

Vi forstår bekymringen. Om sommeren skal barna få drive med aktiviteter de mestrer og trives med. Hverdagen til mange barn er preget av en rekke organiserte aktiviteter ellers i året, og de trenger noen uker med frihet.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Handler om leseglede, ikke press

Sommerles er likevel et prosjekt vi støtter. Riktignok får ungene poeng og premier hvis de leser mye, men de trenger ikke lese krevende skjønnlitteratur, de kan like gjerne hygge seg med Donald Duck. Kampanjen er lagt opp med tanke på at barna skal oppleve leseglede, og det er selvfølgelig helt frivillig om de vil være med, selv om mange skoler oppfordrer dem til å delta.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Sommerles et tilbud til alle

Mødrene som er kritiske til kampanjen, har fått flere svar fra bibliotekfolk som understreker at «Sommerles skal ikke være sommerpes». Det er norske bibliotek som står bak prosjektet, og hensikten er at det kan være berikelse, en verdifull døråpner til livsvisdommen vi finner hos for eksempel Ole Brumm og Pippi Langstrømpe. For mange barn kan denne aktiviteten være et tilbud de kaster seg over med stor glede. 150 000 deltar allerede, og flere kan bli med, for kampanjen varer ut august.

Hvordan Sommerles fungerer i praksis, om det fører til press eller trivsel, er nok i stor grad opp til foreldrene. Kampanjen er ingen forpliktelse og bør ikke føles som et press. Hvis tilbudet brukes med fornuft, kan det bidra til at ungene får en enda finere sommer.