Flere hundre politifolk troppet opp hos den pro-demokratiske avisen Apple Daily i Hong Kong. Flere ledere ble pågrepet, og avisen ble lagt ned.  Foto: Vincent Yu

Norge må forsvare pressefriheten

Mediene sender et tydelig signal til Kina. Norge må bruke sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å gjøre det samme.

Torsdag gikk sjefredaktører i Aftenposten og tre andre nordiske aviser sammen om et protestbrev til Kina. Avisene uttrykker moralsk støtte til mediene i Hongkong. Adresseavisen stiller seg bak dette protestbrevet.

Kina markerer nå 100 år med kommunistpartiet og feirer med dikt, dans og sang. Det er ingen tvil om at landet har gjort en formidabel jobb med å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom. Men parallelt har president Xi Jinping strammet grepet om journalistene: De opplever sensur, rettsforfølgelse og fengsling.

Flere hundre politifolk troppet opp på kontorene til den pro-demokratiske avisa Apple Daily i midten av juni. En av avisens lederskribenter, blant flere, ble pågrepet. Avisen ble deretter lagt ned.

Under apartheid i Sør-Afrika svarte det internasjonale samfunnet med økonomisk og kulturell blokade. Hvorfor uteble reaksjonen da det ble kjent at Kina vilkårlig har plassert opp til én million uigurer i “politiske omskoleringsleirer”, uten siktelse eller dom?

Hvorfor uteblir reaksjonen når Kina igjen knebler den frie og uavhengige pressen?

Kina ønsker å være en ikke-demokratisk stat som verdens land skal handle og samhandle med - uten at vi blander oss inn i kinesiske interne forhold. Det er for mye å be om.

Presse- og ytringsfriheten er under press, både i Kina og i en rekke andre land. Samtidig spres falske nyheter og feilinformasjon som ild i tørt gress. Dette skaper samfunn med mindre tillit og mer polarisering.

Vi må ta denne trusselen på alvor. Vi må stå sammen med mediehusene og journalistene som hver dag tar en stor risiko for å avdekke kritiske forhold.

Den frie pressen har et klart ansvar. Vi forventer at også myndighetene gjør sin del av jobben. Norge bør bruke sin posisjon i Sikkerhetsrådet mer aktivt til å forsvare presse- og ytringsfriheten, ikke minst i Kina og Hong Kong.