Det var ingen hemmelighet at Fabian Stang begynte i et advokatfirma etter at han sluttet som statssekretær, men han skulle ha meldt overgangen inn til Karantenenemnda.   Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Sløvt og lite tillitvekkende

Politikere som går ut av regjering, har plikt til å si fra hvor de skal jobbe. Flere lar det likevel være.

Det er svært uheldig at mange ikke respekterer regelverket som skal sikre ryddige overganger mellom politikk og næringsliv.

Karanteneloven skal sørge for at politikere som jobber i regjeringsapparatet, ikke bruker informasjonen derfra i nye jobber på en måte som tærer på tilliten til politikk og forvaltning. Reglene skal altså sørge for at de ikke misbruker informasjon. For eksempel kan de kjenne til framtidige lover og vedtak innen ulike fagfelt, og det er viktig å unngå at de ikke utnytter kunnskapen på sin nye arbeidsplass.

I helga publiserte Dagens Næringsliv ei kartlegging som derimot viser at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i nye jobber og verv har glemt å varsle Karantenemnda. Det kommer også fram at karantenene kan ha vært for korte. Avisa har dessuten funnet 20 tilfeller hvor regjeringspolitikere har gått til PR-byråer, interesseorganisasjoner eller konsulentselskaper uten å få karatene. Det er Karantenemnda som vurderer habiliteten når noen bytter stilling, hvem som må i karantene og hvor lenge den varer.

Høyre-politiker Fabian Stang gikk rett fra jobb i Justisdepartementet til et advokatfirma der han umiddelbart begynte å jobbe opp mot det samme departementet for å få benådet en klient. Han sier til DN at han «ikke tenkte på» at han måtte varsle Karantenemnda. Erna Solbergs tidligere stabssjef Julie Brodtkorb meldte ifra slik hun skulle, men ble ilagt en karantene som var så kort at hun kunne begynne i ny jobb med kjennskap til sensitive opplysninger om statsbudsjettet. Det er selvsagt ikke Brodtkorbs feil, men viser at systemet ikke fungerer slik det skal.

Eks-politikere skal få jobbe med hva de vil, men vi trenger noen kjøreregler for å unngå muffens eller mistanker om muffens. Da er det avgjørende at reglene blir fulgt og at nemnda gjør jobben sin. Tilliten til politikere og institusjoner er relativt høy i Norge. La den ikke bli svekket fordi reglene ikke blir fulgt, eller fulgt opp godt nok.