Norgeshus , ungdomsboliger på Brekkåsen på Gimse, Melhus  Foto: STEINAR FUGELSØY

BSU bør spisses, ikke avvikles

Det var på tide å stramme inn BSU-ordningen, men den fortjener en sjanse til.

BSU-ordningen, eller Boligsparing for ungdom som den egentlig heter, fyller 30 år neste år. Forsker i Statistisk sentralbyrå, Erlend Eide Bø, mener BSU-ordningen bør avskaffes fordi den treffer skjevt og brukes mest av unge mennesker med god råd eller unge som har foreldre med god råd eller høy utdanning. Vi mener det er bedre å justere ordningen og se den i sammenheng med andre tiltak, heller enn å avvikle den.

Gro Harlem Brundtlands regjering innførte BSU i 1992. Nyskapningen kom som erstatning for en ordning med sparing med skattefradrag, eller SMS som den het, lenge før mobiltelefonens gjennombrudd. I starten kunne ungdom under 34 år spare inntil 10 000 kroner i året i seks år, med skattefradrag på 20 prosent. Det sier noe om boligmarkedet for dem som etablerte seg for 30 år siden. Nå er summene 27 500 årlig, inntil 300 000 og 20 prosent skattefradrag.

BSU-ordningen er godt innarbeidet og har stor støtte i befolkningen. Samtidig har BSU flere ganger blitt foreslått avviklet, blant annet i offentlige utredninger i 1999 og i 2014. Tallenes tale viser at BSU ikke har bidratt særlig til utjevning på boligmarkedet for de med minst inntekt, men heller til sparing for ressurssterke.

Det er derfor gode argument for å avvikle BSU-ordningen. Etter fjorårets fornuftige justeringer, er det likevel på kort sikt verdt å se på hva slags utslag de gir. Dessuten bør BSU uansett suppleres med andre tiltak, som å forbedre startlånordningen, samt å se eiemarkedet mer i sammenheng med leiemarkedet.

Det var på høy tid å stramme inn BSU-ordningen. Før justeringen ble rundt en tredjedel av skattefradragene i ordningen gitt til personer som alt eide en bolig. Nå kan du ikke lenger eie bolig og få redusert skatt med BSU. Det er behov for tiltak som gjør det lettere for unge å skaffe sin første bolig. Det er derfor større grunn til å se kritisk på ordninger som gjør det økonomisk gunstig å eie flere boliger, framfor uten videre å avvikle en ordning som var og er ment for å gjøre det lettere for førstegangskjøpere.