«Pæng på bok» og selvdisiplin har tjent oss godt

I en tid der kritikken mot norsk oljepolitikk øker, kan vi i alle fall være enige om dette: Vi har forvaltet oljeformuen vår på en svært god måte.

30. mai 1996 satte daværende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) «pæng på bok». 25 år senere har de snaue to milliardene han satte inn vokst til over 11 000 milliarder kroner i det som formelt heter «Statens pensjonsfond utland», men som på folkemunne bare omtales som Oljefondet.

Fordelene med å ha en solid statsformue sier seg selv. Den vil hjelpe framtidige generasjoner med å håndtere de økende pensjonsutgiftene. I tillegg fungerer fondet som en forsikringsordning i krisetider. Så langt i pandemien har myndighetene brukt nærmere 230 milliarder kroner på økonomiske støttetiltak. Formuen gir oss økonomisk handlefrihet.

En annen, og kanskje litt underkjent effekt av å sette oljeinntektene på bok, er at vi dermed har unngått å forderve resten av norsk økonomi. Hadde vi pløyd overskuddet inn i løpende drift, ville det ført til overoppheting av økonomien og skapt et kostnadsnivå som hadde ødelagt norsk konkurranseevne.

Det mest imponerende er ikke at politikerne opprettet et fond, men at de samtidig la bånd på seg med tanke på pengebruken. De laget den såkalte handlingsregelen som legger begrensninger for hvor mye av overskuddet de kan forsyne av. Disse sidene ved den norske forvaltningen av oljeformuen har høstet internasjonal anerkjennelse.

Det er selvsagt fortjent, men politikerne kunne med fordel utvist enda mer økonomisk disiplin. Selv om de stort sett har klart å holde seg innenfor handlingsregelen, er det liten tvil om at pengene har sittet vel løst i budsjettforhandlingene opp gjennom årene. Avkastningen fra Oljefondet har vært mye større enn det som lå til grunn da handlingsregelen ble laget. I stedet for å stramme inn handlingsregelen, har politikerne i stor grad brukt «ekstrapengene» på sine ulike hjertesaker.

Den siste perspektivmeldingen fra regjeringen viser at Norge møter større økonomiske utfordringer i nær framtid. Det er på høy tid å dempe oljepengebruken.