Sett en stopper for haterne

MDG-politiker Lan Marie Berg nærmest drukner i trusler og hat-kommentarer på nettet. Det er bra at politiet vurderer å etterforske om noen av uttalelsene er straffbare.

Folkevalgte skal ikke tåle alt, og saken bør være en vekker for folk som tror ytringsfriheten er grenseløs.

«Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», skrev olje- og energiminister Tina Bru (H) på Facebook lørdag. Strømmen av trusler, kvinnehat og rasisme mot Lan Marie Berg fikk det til å renne over for statsråden. En del politikere, og særlig kvinnelige, opplever mye aggresjon. MDG-toppen er en av dem som har opplevd massiv hets i en årrekke, såpass at både hun selv og publikum nærmest har blitt vant til det. Nummenheten er skremmende. Maktpersoner må tåle mer enn privatpersoner, men heller ikke politikere skal måtte bli vant med mobbing. Det er alvorlig når de som dyrker hatet, også sjikanerer familien hennes.

LES OGSÅ: Trønder dømt for hat og trusler mot Hadia Tajik

Tina Brus oppgjør med hetserne bør inspirere andre folkevalgte og privatpersoner til å ta ansvar. Nok er nok. Vi må si ifra når vi leser kommentarer som bryter loven eller forsøpler den offentlige debatten. Media har også et ansvar for å vinkle artikler på en saklig måte, særlig når tema vekker sterke følelser. Selv ville Bru ha trukket seg fra offentligheten om hun hadde opplevd det samme som Berg. Det er et demokratisk problem hvis personrettet hets fører til at flere vegrer seg fra å engasjere seg politisk, eller at folkevalgte trekker seg.

Midtnorsk debatt: På høy tid at grove trusler blir straffet

I en høyesterettsdom om hatefulle ytringer på Facebook i fjor, skrev retten at «flere må bli fortrolige med de grenser straffeloven setter for straffbare ytringer». Ytringsfrihet gjør at alle står fritt til å si hva de mener offentlig, men straffeloven setter grenser. Diskriminerende og hatefulle ytringer er ikke lov, men skremmende mange vet ikke vet hvor grensen går. Selv om de fleste holder seg innenfor loven, fører et rått debattklima til at vi godtar stadig mer skittkasting. Politiets sikkerhetstjeneste advarer mot den tilspissede tonen og mener politikernes trygghet er under press. Vi må stå imot utviklingen. Det vi trenger mot høstens stortingsvalg, er en fri og konstruktiv samfunnsdebatt, og ikke mer verbal kloakk.