Vi må snakke om den siste olje

Svarene fra regjeringen om ny oljerapport er utilstrekkelige.

Det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast at det ikke kan åpnes nye oljefelt dersom verden skal nå målet om å stanse økningen i temperaturen på 1,5 grader. Skal den nye rapporten fra verdens ledende energi-analytikere tas på alvor, kan ikke norsk oljepolitikk fortsette som før.

IEAs «veikart» for å nå 1,5 graders-målet har to klare konklusjoner. Investeringene i fornybar energi må økes kraftig. Det er ikke rom for å investere i ny fossil energi som kull, olje eller gass. Det er nok med de feltene som er i drift i dag.

IEA er ikke en institusjon oljenæringen og dens støttespillere tar lett på. Byrået er et energisamarbeid der Norge deltar sammen med andre OECD-land. Analysene fra IEA har blitt brukt aktivt av både oljelobbyen og det politiske flertallet på Stortinget i mange år for å rettferdiggjøre fortsatt letevirksomhet på norsk sokkel. IEAs rapporter har tidligere vist at det vil være behov for mer olje og gass i flere tiår framover, til tross for internasjonale avtaler om å redusere klimagassutslippene.

Da kom nok de nye signalene bardust på regjeringen. I NRKs Dagsnytt 18 på tirsdag sa statssekretær i Olje- og energidepartementet, Tony Christian Tiller (H), at regjeringen vil lytte til IEA, men at politikken og nye utdelinger av letelisenser ligger fast.

Svaret er utilstrekkelig. Konklusjonene i rapporten må innlede en ny og grunnleggende debatt om norsk energipolitikk. Hvis vi som land tror at verden faktisk kan nå 1,5 gradersmålet, kan vi neppe fortsette som før og åpne stadig nye oljefelt.

Dersom IEAs analyse om 90 prosent fall i oljeforbruket innen 2050 slår til, vil prisene synke og nye oljefelt bli ulønnsomme. I fjor ble det et politisk kappløp om å gi oljenæringen best mulig betingelser i den koronautløste krisepakken. Blant annet fikk oljeselskapene økt skattefradrag for nye investeringer. Det betyr at mer av den økonomiske risikoen, som ifølge IEA-rapporten kan bli skyhøy, veltes over fra oljeselskapene til fellesskapet.

Norske politikere kan ikke lenger stikke hodet i oljesanden. De må forholde seg til fakta og handle, også når det er upopulært.