Flere bør melde seg som organdonor

Stadig flere er positive til organdonasjon, men samtidig har behovet for organer økt kraftig de siste årene. Hvis flere tar praten med sine nærmeste og melder seg som donorer, har de muligheten til å gi noen andre livet i gave.

Adresseavisen skrev tidligere denne uka om Sverre Kjeldsli (70) fra Stadsbygd på Fosen som for ti år siden fikk transplantert friske lunger fra en ukjent giver. Kjeldsli hadde fått påvist en variant av lungefibrose som utviklet seg svært raskt. For å overleve, var han avhengig av nye lunger innen få dager. Mens fosningen så for seg sin egen begravelse, ble det sendt ut ei nødmelding utenom ventelistene i hele Norden. Gladnyheten om donor kom, og transplantasjonen var vellykket. Få måneder etter operasjonen var han i full vigør. I dag har han en lungekapasitet over snittet for hans aldersgruppe.

Midtnorsk debatt: For dårlig kontroll med våpensalg til land i krig

Ikke alle er så heldige som Sverre Kjeldsli. Behovet for organer har økt kraftig og ventelistene har doblet seg på ti år. Forklaringen er sammensatt. Den medisinske utviklingen gjør det mulig at flere kan få et organ. I tillegg er det økning i livsstilssykdommer, og befolkningen blir eldre. Betydelig flere får nyresvikt enn tidligere, og ventelistene for nyrer er rekordlang. 501 sto på transplantasjonsliste for nytt organ ved første kvartal 2021. Rundt 85 prosent av dem ventet på en ny nyre.

For å bli organdonor, er det viktig å varsle nærmeste familie slik at de er klar over ønsket. I tillegg kan du fylle ut donorkort. De fleste avslagene fra aktuelle donorer skyldes at pårørende ikke kjenner avdødes vilje.

I dag erklæres en person død ved hjernedød, men de siste årene har det vært diskutert om hvorvidt hjerte- eller åndedrettsstans skal være kriteriet for en donors død. Helsedirektoratet vurderer nå metoden. Den er krevende både juridisk, medisinsk og etisk, men kan redde flere liv. Usikkerheten rundt dette kan gjøre noe med tilliten i befolkningen, og en avklaring er viktig slik at donorer vet hva de sier ja til.

Midtnorsk debatt: Vi trenger skarpere tiltak mot ungdomsvold

Donasjon er kun mulig når en person dør på en bestemt måte. I praksis betyr det at det ikke er så mange som kan gi fra seg et organ. Når behovet for organer øker, trenger vi større oppmerksomhet rundt organdonasjon, slik at flere blir innstilt på å si ja. Som for Sverre Kjeldsli, kan en transplantasjon være siste utvei.

Lungesyke Sverre Kjeldsli fikk livsnødvendig hjelp i siste liten.  
        
            (Foto: Ole Andreas Vekve)

Lungesyke Sverre Kjeldsli fikk livsnødvendig hjelp i siste liten.   Foto: Ole Andreas Vekve