Grenseovergangen ved Storlien er en av flere grenseoverganger som fortsatt er åpen. Bildet er tatt i en annen anledning.   Foto: Kim_Nygaard

Fortsatt hull i smittekontrollen

Langtransportsjåfører fra utlandet bør koronatestes mer systematisk.

Yrkessjåfører fra utlandet må ikke teste seg på grensen, men anslag fra Helsedirektoratet viser at opptil 120 sjåfører med korona kan komme inn i Norge hver uke. Regjeringen bør se på om reglene kan strammes inn, slik at sjåførene testes jevnlig.

Midtnorsk debatt: Åpenhet om selvmord er modig og viktig

Importsmitte, altså at reisende fra andre land tar med seg smitte inn i landet, har lenge vært et problem. Selv om innstrammingen kom altfor seint, innførte regjeringen i januar et strengere kontrollregime for å begrense importsmitten. Yrkessjåfører fra utlandet trenger imidlertid ikke teste seg på grensen, de slipper også den vanlige innreisekarantenen. De må kun være i karantene i fritida de har mens de er i Norge. I praksis betyr dette at de må oppholde seg i kjøretøyet når de har fri.

For at varer og materiell effektivt kan fraktes inn i landet, sier det seg selv at de ikke kan bruke tid på å sitte i karantene. En mer systematisk testing bør likevel på plass. Det kommer rundt 12 000 vogntog over grensa i uka. Av sjåførene som ukentlig kjører over grensa, anslår Helsedirektoratet at om lag 120 er koronasmittet, melder NRK. Antagelsene er basert på generelle tall og ikke egne undersøkelser. Få tester seg frivillig på grenseovergangene. Direktoratet får også tilbakemeldinger fra sjåfører som opplever at smittevernreglene er uklare. Det er også usikkert om lastebilen er et egnet sted for fritidskarantene fordi sjåførene er nødt til å bruke offentlige toaletter.

Politiet bekreftet nylig at uregistrerte passasjerer sitter på med vogntog og lastebiler inn i landet. Slik unngår de eventuelt innreiseforbud og krav om testing og karantene. Politiets stikkprøver er det eneste verktøyet som blir brukt for å avdekke blindpassasjerer.

Midtnorsk debatt: Flere doser til Oslo er en fordel for alle

Det tillitsbaserte fritaket har åpenbart svakheter. Regjeringen bør justere reglene og se om obligatorisk testing på grensa mulig. Sjåførene bør kunne vise fram en fersk test som viser at de er smittefrie. Hvis det ikke er praktisk gjennomførbart, bør det innføres et system som sørger for at denne gruppa blir testet jevnlig andre steder under oppholdet.