Leietakere må få større forutsigbarhet

Vi trenger et sterkere lovregulert og rettferdig leiemarked.

Høye boligpriser gjør at flere leier bolig enn for noen år siden. Sannsynligvis er det en del av dem som aldri kommer til å eie sitt eget hjem. Men slik det er i dag, kan et leieforhold være uforutsigbart og utrygt. Kanskje må du ut etter ett år. Husleieloven bør endres slik at leietakere får mer langsiktighet til å skape et eget hjem.

Svært mange eier i Norge, og målet for mange leietakere er å bli boligeiere selv på sikt. Men høye boligpriser og krav til egenkapital gjør at boligdrømmen ikke blir realisert. De siste årene har andelen som eier krympet, mens andelen som leier har økt tilsvarende, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nå er det drøyt 962 000 nordmenn som leier. Mange er personer i 20-årene og innvandrere som kommer utenfor Europa.

Midtnorsk debatt: Riktig av Norge å gi vaksiner til fattige land

En undersøkelse som Forbrukerrådet har gjennomført, viser at mange leietakere opplever mye usikkerhet og uforutsigbarhet. Én av tre sier at de har flyttet ufrivillig, for eksempel fordi utleieren vil selge boligen. Hver fjerde leietaker er usikker på om de får fortsette å bli boende. I dag sier husleieloven at et leieforhold i en bolig der utleier selv bor, skal vare minst et år. Ellers skal leiekontrakter vare minst tre år. For mange leietakere er dette kort tid. Det er forståelig at eksempelvis en familie ønsker mer stabile boforhold og større muligheter til å planlegge eget hjem.

Dagens kokvarme boligmarked har skapt et A- og B-lag. Mange ferske boligeiere får hjelp av foreldre og arv for å sikre egenkapital. Når de først er "innenfor", er de imidlertid sikret et hjem, trygghet og sannsynlig verdistigning. Å eie fast eiendom er lønnsom sparing. Skattepolitikken gjør det økonomisk gunstig å eie og leie ut bolig. Leietakere med lav inntekt og uten bemidlede foreldre i ryggen, vil derimot måtte leie i overskuelig framtid. I praksis subsidierer de utleier samtidig som de kanskje ikke har mulighet til å spare til egen bolig.

Midtnorsk debatt: Kampen mot narkotika trenger en avklaring

Et sterkere lovregulert og rettferdig leiemarked, blant annet med lengre leiekontrakter, vil kunne gi leietakere mer trygghet. Leietakere bør slippe å føle seg som moderne husmenn. Boligpolitikken må justeres, og det er bra at både regjeringen og opposisjonspartier vil se på mulige endringer i husleieloven.