Å hindre nordmenn å reise i sitt eget land er et dramatisk virkemiddel og det bør ikke innføres et forbud.  Foto: NTB / Scanpix

Vi bør ikke forby folk å reise innenlands

I forrige uke foreslo fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i et intervju med Klassekampen at det bør innføres reiseforbud mellom fylker og regioner i Norge. Sandvik er bekymret for at den svært høye smitten i enkelte regioner vil spre seg til andre steder i landet som knapt har smitte. Trondheim er en av byene som har hatt veldig få smittetilfeller. Forslaget om reiseforbud i Norge bør likevel skrinlegges.

LES OGSÅ: Nakstad skeptisk til forbud mot innenlandsreiser

Vi forstår at fylkesordføreren er bekymret, men et slikt forbud vil ramme folk som må reise mellom fylker til jobb, sykehus eller andre viktige formål. Dette er helt nødvendige reiser. Regjeringens smitteverntiltak har dessuten klare krav til hvordan folk skal opptre for å hindre at smitten spres. Folk anbefales blant annet å unngå eller utsette unødvendige reiser innenlands. Arbeidsreiser og reise hjem til familie eller til studiested kan gjennomføres, men vi må være nøye med å følge smittevernrådene og holde god avstand til andre.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener ifølge VG at et eventuelt forbud kan få uheldige konsekvenser. Det vil ramme mange som er helt avhengige av å foreta reiser over fylkesgrensene. Nakstad mener at det allerede ligger svært strenge tiltak i de anbefalingene som nå er innført, og at det foreløpig ikke er nødvendig med reiseforbud.

Sandvik har et poeng når han advarer mot at reisende er potensielle smittekilder, og at anbefalinger ikke alltid er tilstrekkelig eller blir fulgt. Derfor er det ekstra viktig at folk som reiser mellom fylker, følger myndighetenes anbefalinger og setter seg grundig inn smitteverntiltakene på de stedene de reiser til. Såkalt importsmitte er like ille om den kommer fra utlandet eller fra Østlandet.

Det var mye snakk om «søringkarantene» i fjor, da Nord-Norge hadde lav smitte. Flere kommuner i nord ønsket ikke reisende fra Sør-Norge inn til sin kommune. Mange reagerte på dette. Vi nordmenn har en grunnlovsfestet rett til å bevege oss fritt omkring i landet. Det må derfor svært mye til for at myndighetene forbyr folk å reise innenlands. Tiltakene som myndighetene har innført nå, gir klare anbefalinger både om når og hvordan vi skal reise. Dersom vi følger disse rådene, vil smitterisikoen være relativt lav. Krav til testing, registrering og karantene er bedre og mer effektivt for å hindre importsmitte mellom fylker og regioner innenlands. Vi er foreløpig ikke i en smittesituasjon der det er nødvendig med et reiseforbud.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook