OSLO 20171124. Oslo Tinghus. Interiør rettssal, Norges lover, klubbe. Foto: Berit Roald / NTB  Foto: Berit Roald

Vi trenger en samtykkelov

En samtykkelov vil gjøre det tydeligere hvor grensa går.

Justisminister Monica Mæland (H) ønsker en gjennomgang av dagens voldtektslovgivning. Blant annet skal det vurderes om Norge bør innføre samtykkelov. Det betyr at du må være sikker på at den du har sex med, deltar frivillig. En slik justering er bra. Loven vil bli mer presis og trolig gi et bedre rettsvern.

Midtnorsk debatt: Kommuneledelsen bør sørge for full åpenhet

30 andre europeiske land, blant annet Sverige og Danmark, har i dag en samtykkelov som fastslår at sex uten samtykke er voldtekt. I Norge er det derimot ikke nok med manglende samtykke for å bli dømt for voldtekt, og det er naturlig å vurdere om det er hensiktsmessig å innføre samtykkelov. Det er et politisk uavhengig ekspertpanel, straffelovrådet, som skal utrede bestemmelsen og legge fram forslag som skal danne grunnlag for en politisk beslutning. Blir en samtykkelov innført, vil det også gjelde i parforhold. Mælands eget parti, Høyre, har tidligere vært svært skeptisk til samtykkelov. SV fremmet et representantforslag om en slik lov i 2018, men det ble nedstemt av den daværende regjeringstrioen Høyre, Frp og Venstre, samt Senterpartiet. I tillegg til SV, har Høyres regjeringspartnere KrF og Venstre signalisert at de støtter en justering.

Et godt argument for en samtykkelov er at det blir tydeligere hva som regnes som voldtekt etter loven. Straffeloven har i dag et punkt som sier at offeret «må være ute av stand til å motsette seg handlingen» for at overgrepet skal være straffbart. Det er upresist. Eller som justisministeren så rett påpeker: – Hva betyr det egentlig? En grundig gjennomgang vil avdekke om dagens lov har gråsoner og eventuelt hva som kan gjøre den mer treffsikker. Selv om det er vanskelig å dømme i voldtektssaker, ofte på grunn av manglende bevis, vil en presisering styrke rettsvernet. Ansvaret vil i større grad flyttes fra den som blir utsatt for voldtekt til den voldsutøvende. Det kan føre til lavere mørketall. Loven vil sannsynligvis også ha en preventiv effekt. Den gir tydeligere beskjed om at sex uten at den andre sier ja, ikke er greit.

Noen ser for seg par som må sette forspillet på pause for å loggføre et samtykke hvis loven blir innført. Men samtykke er ikke noe nytt i praksis. I en normal situasjon forstår begge parter at den andre ønsker det. Forskning viser imidlertid at mange som blir utsatt for overgrep, fryser til og blir handlingslammet. En mer presis lov vil kunne gjøre det litt enklere å vite hvor grensen går.

Midtnorsk debatt: Viktig varsko fra politidirektøren