Det er store kunnskapshull om kvinners helse. Det er helt uholdbart.  Foto: NTB / Scanpix

Vi vet skremmende lite om kvinners helse

En av parolene i dagens 8. mars-markering i Trondheim er «Mer kunnskap om kvinnehelse». Det er en parole vi stiller oss helhjertet bak. Fortsatt finnes store kunnskapshull. Det fører først og fremst til smerte og lidelse for den enkelte kvinne, men påfører også samfunnet store kostnader.

LES OGSÅ: Behandling av «ukule» kvinnesykdommer som smerte i underliv kan utgjøre en stor forskjell

Kvinner lever lenger enn menn, men er oftere langtidssyke og uføre. Likevel forskes det mest på menns lidelser og sykdom. Det er uholdbart.

En rapport som Norske Kvinners Sanitetsforening har gitt ut, viser at det gir mindre prestisje og anerkjennelse å forske på kvinnehelse, enn å forske på helseplager som i større grad rammer menn. Fortsatt vet vi ikke nok om hvorfor autoimmune sykdommer som lupus rammer kvinner oftere enn menn. Det samme gjelder kroniske sykdommer som skjelett- og muskelplager, ME, angst og depresjon.

LES OGSÅ: – Det er ikke alltid så kjekt å snakke med andre om dette

Det er viktig at kvinner kan stå lenger i arbeid, og at flere er i stand til å jobbe heltid. Det forutsetter at vi får mer kunnskap om kvinners helse og behandling av kjønnsrelaterte lidelser. Vi kan ikke være bekjent av at helsa til halve befolkningen har lavere status enn den andre halvparten.

Dessverre er det fortsatt tabu knyttet til enkelte kvinnesykdommer, som bekkenproblemer, premenstruelt syndrom og endometriose. Det mangler ikke på nedslående historier om kvinner som ikke blir tatt på alvor av fastlegen. Men mye skyldes også mangel på kunnskap. Ifølge forskning.no finnes det for eksempel fem ganger så mange studier om mannlige ereksjonsproblemer som den kvinnelige underlivslidelsen vulvodyni. Smertelidelsen rammer rundt 15 prosent av alle kvinner og gjør det vanskelig, for mange umulig, å gjennomføre samleie.

LES OGSÅ: Hun tvang seg gjennom smertefulle samleier før hun fant ut hva som var galt

Det er et skritt i riktig retning at regjeringen nå har satt ned et utvalg som skal se på skjevhetene i forskningen ut fra kjønn. Utvalget, som ledes av Christine Meyer, skal også foreslå tiltak for å styrke innsatsen og øke kunnskapen om sykdommer og lidelser hos kvinner.

Vi forventer at utvalget legger fram konkrete forslag, slik at kvinners helse får den oppmerksomhet den fortjener og har krav på.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook