Bravida tar inn flere lærlinger. På bildet er rørleggerlærling Magnus Gaasø Rimolsrønning.  Foto: Håvard Jensen

Fordommer mot yrkesfag må vekk

Klokken 23.59 i kveld går fristen for å søke på videregående skoler ut. Vi håper at så mange som mulig av de som fortsatt ikke har bestemt seg, velger yrkesfag. Det vil både kunne gagne ungdommene selv og resten oss. 

Ifølge en nylig Nav-analyse av arbeidsmarkedet går vi usikre tider i møte de neste 15 årene. Etaten spår mangel på arbeidskraft. Mangelen på kvalifisert personell vil være størst innen yrkesfag og helsefag. En rapport fra SSB anslår at Norge vil mangle opp mot 88 000 fagarbeidere innen 2035.

At markedet skriker etter arbeidstakere med fagbrev, bør i seg selv være en gulrot til å velge yrkesrettet utdanning for mange. Pandemien har gjort sitt for å løfte jobbsikkerhet høyere opp i folks bevissthet. I tillegg har koronaen vist at viktigheten av jobben din ikke nødvendigvis gjenspeiles i gulvarealet på kontoret ditt. Uten yrkesfagene stopper samfunnshjulene opp.

Men vi kan ikke legge tyngden av ansvaret for å redde norsk arbeidsliv, på skuldrene til tiendeklassingene våre. For at ungdomsskoleelevene skal ha lyst til å velge yrkesfag, trengs det mer enn vage lovnader om fast jobb. Næringslivet må stille opp med lærlingplasser. Samtidig må det en holdningsendring til.

I en undersøkelse gjort av Entreprenørforeningen bygg og anlegg, svarer 30 prosent av ungdomskoleelever at de opplever press til å velge studiespesialisering fremfor yrkesfag. Særlig fra foreldre. En undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke, viser at kun 10 prosent av foreldrene til jenter ville anbefalt bygg- og anlegg for døtrene sine. Hadde de hatt en sønn, ville tallet steget til 26 prosent. De siste årene har kun seks prosent av søkerne på bygg- og anleggsteknikk vært jenter.

Det er på høy tid å kvitte seg med gammeldagse holdninger og seiglivede fordommer. Det bør ikke være noe som heter «jentefag» og «guttefag» lenger. Det er heller ingen naturlov som sier at barn av akademikere ikke kan bli elektrikere, helsearbeidere eller kokker. Et fagbrev utelukker dessuten ikke videre studier.

Til syvende og sist er det ungdommene selv som må ta valget. Vi ønsker dem lykke til.

Les flere lederartikler her