Sykkelfelt i Sandgata. Biltrafikk og syklister på ettermiddagen gjennom bygatene.  Foto: Håvard Jensen

Bilister og syklister hånd i hånd

Bilister bør slutte å se på elsyklister som fiender.

Norges Automobil-Forbund (NAF) vurderer å tilby medlemskap for syklister. Organisasjonen tror et tilbud om medlemskap med forsikring og veihjelp vil være mest aktuelt i de store byene, særlig for folk med elsykler. Til NRK uttrykker flere bilister sterk motstand mot forslaget, og kaller det et knefall for «fienden». Bilister som ser på syklister som fiender, bør sees på og lyttes til som et gufs fra fortida.

I en medlemsorganisasjon som NAF må selvsagt medlemmene få si sitt om en slik eventuell utvidelse av medlemsstokken. I våre dager ser de fleste interesseorganisasjoner det som en svært viktig oppgave å rekruttere nye, betalende medlemmer for å sikre organisasjonens utvikling, bredde og slagkraft framover.

Det finnes opplagt enkeltsaker hvor bilister og syklister tilsynelatende har motstridende interesser, som når parkeringsplasser blir til sykkelfelt, eller når en noe større andel av samferdselsmidlene enn før brukes til å bedre infrastruktur for syklister.

Det virker som om ledelsen i NAF har skjønt det flere bilister sliter med å ta inn over seg: Jo flere som sykler, jo mindre bilkø og bedre framkommelighet også for biler. Dessuten tyder alt på at det vil bli større vekst i motoriserte syklister i tida framover enn det vil bli i antall bilister.

Både syklister og bilister har mye å gå på når det gjelder å ta hensyn til hverandre og bedre trafikkulturen. Det er ikke utenkelig at det kan være lettere å få til det i en felles organisasjon. NAF har gått fra 400 medlemmer i 1924 til over en halv million i 1985. De siste åra har medlemstallet vært svakt synkende til godt under tallene fra det glade 80-tallet.

Det er mulig syklistenes organisasjoner er like skeptiske til bilorganisasjonens flørt med syklister som enkelte NAF-bilister er. Vi synes det låter som en god idé, og et skritt på veien til at folk i farten blir bedre til å dele på veien, enten vi biler, sykler eller går.