Guidet tur på Lademoen med historiekyndig Per Øverland, med stopp ved bygninger / steder som var viktige for bydelens arbeiderbefolkning. Svartlamoen Samvirkelag FOTO: KRISTIAN HELGESEN  Foto: Kristian Helgesen

Kommunen må gi Svartlamoen mer enn ti år

I mai utløper leiekontraktene mellom kommunen og Svartlamoen boligstiftelse. Igjen våkner debatten om Svartlamoens fremtid.

Beboerne ønsker lengre leiekontrakter enn de nåværende 10-årskontraktene. De ønsker seg minst 30 år og er også åpne for å kjøpe området fra kommunen. Kommunedirektøren foreslår å fornye den eksisterende kontrakten. Vi mener den er for kort. Svartlamoens innbyggere trenger en lengre tidshorisont enn de har i dag om «prosjektet» Svartlamoen skal lykkes. Da må det mer til enn å bevare status quo.

I denne runden handler ikke diskusjonen om hvorvidt Svartlamoen fortsatt skal eksistere. Det er bred politisk vilje til å bevare Svartlamoen. Den eneste politiske motstanden kommer fra Frp. I 2019 foreslo de å jevne området med jorda for å gjøre plass til høyhus. Denne gangen foreslår partiet å selge Svartlamoen på det åpne markedet.

Vi mener at et fortsatt leieforhold mellom Trondheim kommune og Svarlamon boligstiftelse er veien videre. Svartlamoen er viktig for byen. Det byøkologiske forsøksområdet er kanskje enda viktigere og mer relevant i dag enn det var ved oppstarten for tjue år siden. Skal vi nå klimamålene våre, bør vi fortsette å utforske økologiske og klimavennlige måter å leve i en storby på.

Les også: Fullstendig uaktuelt å rive Svartlamoen

– Ingen bank vil gi lån til en boligstiftelse som kanskje ikke er der om ti år, sier styremedlemmene i boligstiftelsen til Adresseavisen. De har nok et poeng. En mer langsiktig leieavtale, vil gjøre det enklere. I tillegg vil et lengre tidsperspektiv gi trygghet for innbyggerne. Dugnadsånden Svarlamoen er tuftet på, bygger på trygghet. Det forventes at alle som bor i området skal være med å ta i et tak. Innbyggerne gjør mye gratisarbeid, men det er ikke realistisk å forvente like entusiastisk dugnadsvilje om leieavtalen er for kort. Slik entusiasme er nødvendig.

Svartlamoen må likevel ikke bli en økonomisk byrde for kommunen. Forholdet mellom bydelen og kommunen må være bærekraftig, også økonomisk. Vi håper kommunen finner en økonomisk forsvarlig løsning og at beboerne samtidig får den tryggheten som langsiktige leieavtaler innebærer.

Les flere lederartikler her