Dyra best: Mikkel Rev lurer på mus i «Dyrene i Hakkebakkeskogen».  Foto: Mer Film

Spis mindre kjøtt, mer fisk og grønt

Tiltak for å redusere kjøttforbruk, er som å vifte med en rød klut i norsk politikk.

Fredag presenterte regjeringen planer for hva vi skal spise framover. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) står bak et dokument som framstår som et tidsriktig kompromiss mellom ulike næringsinteresser, norske råvarer og oppdaterte helseråd, tilsatt litt av moralen fra «Dyrene i Hakkebakkeskogen».

Rapporten gir retning for hvordan Norge som matnasjon bør utvikles mot 2030. På den ene siden handler det om verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet innen jordbruk, fiske, havbruk, industri og restaurantbransjen. Samtidig handler det også om helse, kultur, reiseliv og dyrevelferd.

«Matnasjonen Norge» presenteres under en pandemi som har vist at matberedskap er viktig. Det er derfor ikke overraskende at produksjon av bærekraftig, sunn mat av høy kvalitet er prioritert. Bærekraft i kosthold skal dessuten prege ernæringsanbefalinger mer framover.

Det siste året har Helsedirektoratets anbefalinger fått økt tyngde. I rapporten anbefaler de et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt, grove kornprodukt og fisk. Inntaket av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker bør begrenses. Spørsmålet blir hvordan regjeringen vil følge opp. Tiltak for å redusere kjøttforbruk, er som å vifte med en rød klut i norsk politikk. Opplysningskontoret for egg og kjøtt har fortsatt som oppgave å øke forbruket av kjøtt. Sukkeravgiften ble nylig fjernet. Slikt gjør ikke målene i rapporten enklere å nå, tvert imot. Det krever politisk mot og vilje å følge opp denne strategien.

Mye bra har skjedd med oss som matnasjon de siste åra. Rapporten viser at det er større interesse for grønnere kosthold og at forbrukerne vil ha norske råvarer. Den peker også på et voksende problem: Sviktende rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Om strategien skal lykkes, trengs det mer satsing på yrkesfag. Dessuten må vi nok tåle mer av verset fra Thorbjørn Egners Hakkebakkeskogen: «Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen, han blir så doven og så lat og veldig tjukk i magen».