Mange bilister i kø under busstreiken i Trondheim. Elgeseter gate, Dybdahls veg, Strindvegen. Foto: Christine Schefte /Adresseavisen  Foto: Christine Schefte

Farlig eldrefrieri fra opposisjonen

Å fjerne kravet om helsetester av eldre, gjør ikke veiene tryggere.

Et stortingsflertall bestående av SV, Ap og Frp vedtok tirsdag å fjerne kravet om at eldre over 80 år må gjennomføre en helsetest hvert tredje år for å beholde førerkortet. SV fremmet forslaget fordi de mener det ikke finnes noen saklige grunner til å beholde ordningen. Vi er uenige. Grunnene til å beholde helseattestene er både saklige og mange. Det ville vært langt klokere å forbedre ordningen, enn å fjerne den.

Forkjemperne for å fjerne kravet mener at eldre ikke er overrepresentert i ulykkesstatistikken i trafikken. De legger blant annet til grunn en Sintef-rapport fra 2010, som viser at trafikanter over 65 år ikke er en særlig risikoutsatt gruppe.

Den samme Sintef-rapporten slår imidlertid også fast at «ulykkesrisikoen øker med alderen fra ca 75 år og spesielt fra ca 85 år.» Rapporten understreker også at egenvurdering av evner bak rattet har «vesentlige begrensninger», og etterlyser sågar utvikling av tester for å avdekke hvem som ikke bør få fortsette å kjøre bil.

I Statens vegvesens «Temaanalyse av eldreulykker» fra 2013 omtales eldre trafikanter allerede i innledningen som en «ulykkesbelastet gruppe». Det påpekes også, både i Vegvesenets analyse og i Sintef-rapporten, at ulykker med eldre generelt får mer alvorlig utfall enn ulykker med yngre.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har vært tydelige i sin motstand mot å fjerne helseattestordningen. De mottar ukentlige henvendelser på sin demenslinje fra pårørende som frykter at deres ektefeller eller foreldre er en fare for seg selv og andre i trafikken. – Vedtaket om å fjerne helseattesten, er en svekkelse av muligheten til å hindre demente i å beholde førerkortet, sier generalsekretær Mina Gerhardsen til Dagsavisen.

Vi har forståelse for at mange eldre opplever testingen som nedverdigende. At eldre som ikke viser noen tegn til kognitive nedsettelser, likevel kan risikere å utsettes for tester som går på verdigheten løs, er ikke bra. Men om legene som utfører disse testene setter på en slags «autopilot for testing», slik SV antyder i sitt forslag, mener vi at det heller må gjøres noe med måten testene gjennomføres på.

Helseattestordningen er en rimelig pris å betale for økt trafikksikkerhet. Det er imidlertid rom for forbedring. At Stortinget velger å fjerne den fullstendig, gjør veiene farligere for oss alle.

Les flere lederartikler her