Ulven er kritisk truet, men nå foreslår Senterungdommen å fjerne den helt fra norsk fauna. Her flyttes et ulvepar med helikopter.  Foto: NTB / Scanpix

Vilt forslag fra Senterungdommen om å utrydde ulven

Senterungdommen foreslår å utrydde ulven i Norge, mens moderpartiet vil stramme inn på rovdyrforvaltningen. Senterpartiets ungdomsparti mener det er bedre å «skyte ulven enn å frakte den hit og dit». Av hensyn til folk og beitedyr. Vi håper forslaget til Senterungdommen blir skrinlagt. De fire rovdyrene beriker norsk natur, og de må få leve innenfor de bestandsmål og områdene myndighetene har satt.

LES OGSÅ: Nesten 100 ulver påvist så langt i vinter

Samtlige av våre fire store rovdyr, ulv, bjørn, gaupe og jerv står på Norsk rødliste over kritisk truede dyrearter. Norge har forpliktet seg til biologisk mangfold. Det betyr at dyr som er en viktig del av norsk fauna, skal bevares.

Tilhengere av ulv demonstrerer mot ulveforliket.  Foto: NTB / Scanpix

I vinter er det observert rundt hundre ulv i Norge. Vel halvparten av disse er helnorske. Så langt i vinter er det dokumentert valpekull i de fire helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Mangen og Aurskog, som alle ligger innenfor ulvesonen. Det er innenfor vedtatte bestandsmål. 24 dyr er skutt hittil i vinter, ifølge Rovdata. Genetiske analyser har vist at ulven i Norge og Sverige er preget av innavl. Det betyr at dersom bestanden synker kraftig, vil det øke innavlen. Det er derfor en balanse mellom hvor mange rovdyr vi skal ha og dyrenes overlevelsesevne på sikt.

LES OGSÅ: Rovdyrvern truer biologisk mangfold

Ulven var praktisk talt utryddet i Norge og Sverige i 1960-årene. Nå er bestanden på et mer bærekraftig nivå. Veksten i antall dyr betyr dessverre at konfliktene med samfunnet øker. Når ulv og bjørn dreper husdyr på beite, er det forferdelig for dem som rammes. Det er likevel et solid flertall i befolkningen og på Stortinget for at vi skal beholde de fire store rovdyrene. Det er derfor et helt feil signal Senterpartiets ungdom sender når de nå ønsker å fjerne ulven.

Ulvemotstanderne demonstrerer foran Stortinget.  Foto: NTB / Scanpix

Heldigvis går ikke Sp like langt. I forslaget til prinsipprogram for 2021–25 vil partiet etablere nye rammer og nye bestandsmål for alle de fire store rovdyrene. De vil flytte den statlige rovviltforvaltningen til Landbruksdepartementet og overføre mer makt og forvaltning til de regionale rovviltnemndene. Vi håper likevel at partiet følger opp sitt prinsipprogram der de også skriver: «Utrydding av dyre- og plantearter forårsaker uopprettelige skader». Hvis Norge ikke kan holde seg med en liten og sterkt truet dyreart i et stort, grisgrendt land, da kan vi heller ikke forvente at andre land skal bevare tigeren, elefantene og løvene.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook