SKI, Norway 20161026. Politiet i arbeid. Datakriminalitet. Modellklarert til redaksjonell bruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

Politiet trenger flere datanerder

Politireformen til tross, politiet mangler fagfolk i kampen mot datakriminalitet.

Et av regjeringens kronargumenter for politireformen var å få bukt med den økende mengden datakriminalitet. En ny rapport fra Riksrevisjonen slår derimot fast at politireformen ikke har lyktes på feltet. Særlig mangler det spesialister som kan etterforske overgrep på nett. Det er kritikkverdig, all den tid det er pøst milliarder av kroner inn i etaten. Regjeringen bør sørge for at politiet blir bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet.

Midtnorsk debatt: Nei til portforbud

Selv om politiet riktignok avdekker mer nettkriminalitet enn før, vokser antall saker så kraftig at de likevel havner bakpå. Det til tross for at politiet har vært budsjettvinner de siste årene med en økning på over 3300 årsverk siden 2012. Årsaken er manglende kompetanse, noe som blant annet bemanningsnormen får skylda for. I en årrekke har det vært et mål om to politiutdannede per 1000 innbyggere. Før jul kunne regjeringen juble over at målet var nådd, et mål som for øvrig Sp og Ap slutter opp om.

Det er verdt å feire at det ansettes flere politifolk. Ulempen er at verken friske midler eller budsjetter har gitt rom for å ansette sivile fagfolk med spisskompetanse innen IKT-kriminalitet. Leder for fagforbundet NTL Politiet, Terje Skaarud, mener en nylig ansettelse hos politiet i Møre og Romsdal er et eksempel på at bemanningsnormen står i veien. Leder for datakrimenheten ba om en spesialist, men fikk beskjed om å ansette en politibetjent i stedet.

Midtnorsk debatt: Vaksinepass løser ikke koronakrisa

Mangelen på ekspertise er dårlig nytt for tusenvis av barn og unge som utsettes for overgrep og der overgrepsmateriale blir delt på nettet. For dem er det liten hjelp i flere politibetjenter i gata. Trøndelag politidistrikt skal imidlertid ha ros for at de bruker ressursene godt. En egen etterforskningsgruppe, Sobi (seksuelle overgrep mot barn på internett), patruljerer de mørkeste krokene på nettet. I fjor sommer ble en mann i Trondheim pågrepet og siktet for voldtekt etter en svært omfattende etterforskning der politiet så langt har sporet opp identiteten til 116 fornærmede jenter. Sobi viser at det er mulig å gjøre mye med ressursene de har. Men denne typen kriminalitet er ressurskrevende, og arbeidspresset er ekstremt. Politikerne og politiet må sørge for at IKT-kriminalitet blir prioritert høyere både når det gjelder relevant kompetanse og hvordan ressursene blir brukt.