Elbjørg Revdal (86) får vaksinen i Malm 5.1.2021 Sykepleier Merete Vada setter sprøyta  Foto: LEIF ARNE HOLME

Vaksinepass løser ikke koronakrisa

Vaksinebevis som redskap for raskere gjenåpning av samfunnet har noen problematiske sider.

Det er grunn til optimisme og interesse for den danske satsingen på digitalt «koronapass» som ble presentert onsdag. For å få fart på gjenåpning av aktiviteter spesielt sterkt rammet av pandemien, som reisevirksomhet og arrangement for publikum innen kultur og sport, kan vaksinepass ha mye for seg. Samtidig reiser det flere problemstillinger som må avklares før en lignende ordning tas i bruk i Norge.

I Danmark har organisasjonene i næringslivet presset på for å få vaksinepass. NHO ønsker det samme i Norge. Det vil i første omgang gjøre det mulig å lette på restriksjoner og karanteneregler i reisevirksomhet. Arbeidsreiser kan raskt bli enklere i nabolandet etter planen. I løpet av tre-fire måneder skal det komme en digital versjon som ifølge den danske regjeringen vil gi kunne ekstra trygghet og raskere gjenåpning av samfunnet.

Som navnet antyder, vil et vaksinepass gjøre det lettere å normalisere tilværelsen for mennesker som har blitt vaksinert. Åpning for større publikum på for eksempel konserter og fotballkamper vil altså være for publikum som har fått vaksine og pass. En slik inndeling av samfunnet i folk med og uten vaksinebevis åpner for en rekke politiske og etiske spørsmål, samt spørsmål om personvern og muligheter for overvåkning.

Danske myndigheter fortjener ros for å gå offensivt til verks mot smitte, for gjenåpning. Faren for at samfunnet inndeles i et A- og B-lag og økt press for å komme foran i vaksinasjonskøen, er viktige motforestillinger som alt er reist i Danmark. De har gjort andre europeiske land som Tyskland og Frankrike mer skeptiske til omfattende satsing på vaksinepass.

Det er også usikkerhet knyttet til hvor godt vaksine bidrar til å hindre spredning av smitte. Derfor vil vi advare mot å tro at vaksinepass er lyset i enden av tunnelen som mange håper og venter på og ikke kan få se fort nok. Det kan være et godt redskap på veien videre, særlig for enkelte virksomheter. I iveren etter å gjenåpne samfunnet må vi likevel ta oss tid til å diskutere forholdet mellom hensikt og middel og forsvarlig bruk av et pass som i praksis kan dele befolkningen i to.