Trondheim 20200405. Skilt på St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

St. Olav må ikke bli taperen

Vi håper styrets ambisjoner for regionsykehuset St. Olavs Hospital er høyere enn det som ligger på bordet nå. 

Torsdag avgjøres dragkampen om sykehusmillionene. Styret i Helse Midt-Norge skal ta endelig stilling til hvordan pengene skal fordeles de neste ti årene. Om ledelsens forslag blir vedtatt, frykter vi at pasientene i Sør-Trøndelag og hele resten av regionen blir skadelidende.

Helse Midt har valgt å bruke den samme fordelingsmodellen internt i regionen som det såkalte Magnussen 2-utvalget har laget for fordeling av helsekronene mellom de fire helseforetakene i Norge. Sammenlignet med dagens nivå ligger Helse Møre og Romsdal an til å få 177 millioner kroner mer årlig. Også Helse Nord-Trøndelag kommer bedre ut, med en økning på 24 millioner. St. Olav, som både er lokalsykehus for innbyggerne i Sør-Trøndelag og regionsykehus for Midt-Norge, blir taperen med rundt 200 millioner kroner mindre å rutte med hvert år. Stridens kjerne er størrelsen på regionsykehustilskuddet. Etter forslaget fra ledelsen skal det ligge et sted mellom 50 og 70 millioner. St. Olav selv mener de trenger 300 millioner, minst.

Det er lett å forstå at lokalpolitikere nord og sør i helseregionen synes St. Olavs krav er urimelig høyt. Ifølge dem har lokalsykehusene i Nord-Trøndelag og i Møre og Romsdal vært underfinansierte lenge nok. Samtidig er det liten tvil om at St. Olavs funksjon som regionsykehus vil svekkes om de årlig skal klare seg med over 200 millioner kroner mindre enn i dag.

Pasienter fra hele regionen kommer til St. Olav for alt fra kreftbehandling til behandling av barn som er født altfor tidlig. De spesialiserte kliniske tjenestene krever blant annet 62 ulike vaktsystemer dekket av overleger. Den slags koster penger.

Også tillitsvalgte ved St. Olav fortviler. De har lagt bak seg flere år med kraftige innstramninger og opplever at de straffes for å drive effektivt. De steiler særlig over argumentet om at sykehuset går med overskudd, og at et tap på 200 millioner dermed ikke har så mye å si. Men pengene St. Olav har på bok, er summer de plikter å sette av til store investeringer i regionen, som det nye sykehuset utenfor Molde.

- Saken handler egentlig om hvilke ambisjoner Helse Midt-Norge har for sitt regionsykehus på vegne av befolkningen i Midt-Norge, sa sykehusdirektør Grethe Aasved før jul. Vi håper styrets ambisjoner er høyere enn det som ligger på bordet nå.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook