Folketomt: Flere smitteverntiltak har allerede ført til at folk holder seg mye hjemme. Et portforbud bør derfor sitte svært langt inne. Her fra Trondheim sentrum i januar.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

Nei til portforbud

Portforbud er et altfor inngripende smitteverntiltak som heller ikke har mye for seg.

Selv om det ikke er aktuelt å innføre portforbud slik smittesituasjonen er nå, mener regjeringen at det kan være et nødvendig tiltak i ekstreme situasjoner dersom koronapandemien kommer ut av kontroll. Vi mener derimot at portforbud er et altfor inngripende tiltak som heller ikke har mye for seg. Et absolutt forbud mot å bevege seg utendørs er et kraftig brudd med flere av de verdiene det norske samfunnet er bygget på.

Midtnorsk debatt: Syndebukker er ingen tjent med

Det er bra at regjeringen vil være mest mulig forberedt på verst tenkelige scenarioer, men vi mener det er unødvendig å sende lovforslaget om portforbud til Stortinget. Rent smittevernmessig bør regjeringen lytte til Folkehelseinstituttets innspill til forslaget: Portforbud gir liten gevinst så lenge alle andre tiltak er iverksatt. Det fordrer selvsagt at befolkningen respekterer tiltakene.

Så langt har nordmenn vist at de takler frihet under ansvar. Sammenlignet med andre europeiske land, er befolkningens tillit til politiske institusjoner og myndigheter høy. Spørreundersøkelser gjennom pandemien viser at sju av ti har tillit til informasjonen fra regjeringen. Vi er lydige og trenger ikke et portforbud for å holde oss på matta i en pandemi der dødeligheten i Norge er lav. Eller som Advokatforeningen formulerer det: «Generelle portforbud innføres bare av myndigheter som ikke stoler på sin egen befolkning».

Portforbud har også mange negative sosiale konsekvenser. Barn og unge som utsettes for negativ sosial kontroll, vold og overgrep på hjemmebane, mistet både pustepausen og muligheten for å oppsøke hjelp da landet stengte i mars. Et forbud mot å gå ut, vil utvilsomt gjøre vondt verre for dem som lever under press på en eller annen måte.

Midtnorsk debatt: Tankegodset som førte til folkemord, døde ikke

Nasjonale kriser, som en pandemi, kan sette rettsstaten og demokratiet på prøve. Å uten videre akseptere hastige endringer i en unntakstilstand kan få konsekvenser for framtiden. Det som i går var et udemokratisk virkemiddel, kan i morgen bli et legitimt tiltak fordi det ble innført i «det godes tjeneste», på vegne av fellesskapet. Bevegelsesfriheten og forsamlingsfriheten er allerede midlertidig begrenset i dag. Individets frihet må settes svært høyt i et demokrati, også når liv og helse står på spill.