Trondheim kommune har anmeldt en gruppe utenlandske arbeidere for mulig brudd på smittevernlovgivningen. Noen bodde på hotellet City Living.   Foto: Richard Sagen

Syndebukker er ingen tjent med

Importsmitte har ført til problemer vi kunne ha unngått. Men vi er ikke tjent med at enkeltgrupper blir gjort til syndebukk for trøbbelet vi har havnet i.

Den siste tiden har problemene med importsmitte satt følelser i sving. Utlendinger blir hetset og får skylda for nye smitteutbrudd og påfølgende stenging av kommuner og landegrensa. Vi skal vokte oss vel for å plukke ut syndebukker og sette enkeltgrupper i bås. Bildet er mer nyansert enn at pliktoppfyllende nordmenn må lide på grunn av ignorante gjestearbeidere.

Midtnorsk debatt: Avlys eksamen!

Adresseavisen har de siste ukene skrevet om utenlandske arbeidere som kommer til byen fra hjemlandet og som kan ha brutt smittevernlovgivningen. Både personer som har vært innkvartert i private boliger og i karantenehotell, skal ha brutt isolasjons- og karantenebestemmelsene. Tall som NRK har fått av Telenor, tyder på at det i årets første to uker kom nesten dobbelt så mange nye simkort fra Polen og Litauen på det norske mobilnettet som det var polakker og litauere som koronatestet seg. Det skjedde til tross for at det fra 2. januar ble innført obligatorisk koronatesting for alle som ankommer Norge.

Nyhetene kan gi inntrykk av at utlendinger ikke bryr seg og dermed stikker kjepper i hjulene for samfunnsmaskineriet. Så svart-hvit er ikke verden. Hjelpeorganisasjonen Caritas mener at mange arbeidsinnvandrere ikke tester seg av frykt for arbeidsgiver. I frykt for ikke å få jobb, er de redde for å melde ifra og følge reglene. Et komplisert regelverk som i tillegg endrer seg stadig vekk, er også en årsak til at mange ikke tester seg. Her har arbeidsgivere et stort ansvar, både for god dialog og for at det ikke kuttes hjørner av økonomiske hensyn. Vi må heller ikke glemme at det finnes nok av grelle eksempler på nordmenn som har gitt blaffen i koronareglene, som da en koronasmittet i Trondheim før jul brøt isolasjonen og deltok i flere selskaper.

Midtnorsk debatt: Tankegodset som førte til folkemord, døde ikke

I oktober i fjor mente vi at regjeringen burde ha vært mer offensiv mot importsmitte. Den har utvilsomt ført til problemer som kunne ha vært unngått og nå stenges grensene for utenlandske arbeidere. Men smitte kan oppstå overalt i befolkningen og vi er ikke tjent med å gi bestemte grupper skylden når krisen er et faktum. Norsk næringsliv og norske arbeidsplasser er avhengige av utenlandsk arbeidskraft.