Urovekkende treg virusanalyse

For få positive koronaprøver har blitt testet for den nye virusvarianten.

Det så lyst ut, med synkende smittetall parallelt med at massevaksinering er i gang. Men nå står vi overfor en ny, krevende situasjon etter at den britiske koronamutasjonen har kommet til Norge. Så langt er det påvist 82 tilfeller av denne varianten. I helga ble 15 kommuner i Oslo-området stengt etter funn av virusmutasjonen i Nordre Follo kommune. Samtidig ble det kjent at det tok 13 dager før virusfunnet var ferdig analysert. Det er for dårlig. For få positive koronaprøver har blitt testet for mutasjonen, og arbeidet har tatt for lang tid. Vi har lenge visst at andre europeiske land har hatt utbrudd av den nye varianten, og vi burde ha vært mer forberedt.

Heldigvis skal Folkehelseinstituttet (FHI) nå tredoble kapasiteten for analyse. En mer effektiv og målrettet metode skal gjøre det lettere å avdekke den muterte varianten. Sammen med Storbritannia, Danmark og Island har Norge ifølge FHI den beste kapasiteten for denne tidkrevende overvåkningen kalt helgenomsekvensering.

Like fullt er Norge langt bak Danmark når det gjelder analyse av koronaprøver for mutasjoner. VG skrev i helgen at danskene analyserer 3000 slike prøver i uka, mens Norge bare har greid 321 prøver siden desember. Til avisen antyder FHI-direktør Camilla Stoltenberg at kutt i budsjettene de siste årene kan være forklaringen på hvorfor Danmark undersøker mange flere prøver. Hun sier også at det tar lang tid å bygge opp kapasitet til å analysere mutanter. I Politisk kvarter i NRK i går morges forsvarte derimot helseminister Bent Høie (H) kuttene. Han viser til FHIs automatisering av laboratorieaktiviteten i 2019. Omleggingen har ifølge Høie bidratt til effektivisering og en betydelig høyere kapasitet på laboratoriene enn tidligere.

Selv om Norge nå trapper opp kapasiteten, er det mye som tyder på at vi ikke har hatt god nok beredskap i bunn. Det er kritikkverdig fordi myndighetene lenge har vært klar over at en pandemi er et sannsynlig krisescenario som kan ramme landet. Vi håper FHI ber St. Olavs hopsital/NTNU om å bistå, for nå er situasjonen uoversiktlig og tiden knapp. NTNU har både utstyret og kompetansen, men har ennå ikke fått en formell henvendelse.