OSLO 20161020 Elever på videregående skole. Tenåringer. Elev i klasserom. Undervisning i matematikk. Ung gutt med PC. Leser i fagbok. Foto: Thomas Brun / NTB NB! MODELLKLARERT  Foto: Thomas Brun

Matematikkeksamen bør ikke gå som planlagt

Lærerne advarer kraftig mot en heldigital matteeksamen der alle hjelpemidler er tillatt. Vi støtter innvendingene og ber Utdanningsdirektoratet snu.

Utdanningsdirektoratet har bestemt at årets matteeksamen skal være heldigital. Alle hjelpemidler skal være tillatt. Mattelærerne protesterer voldsomt, både mot prosessen og de faktiske planene for årets matematikkeksamen i videregående skole. Vi deler fagmiljøenes bekymring. Årets eksamen bør enten avlyses eller endres betydelig.

Nye læreplaner i skolen fører også til nye eksamensformer i matematikk og engelsk for elever på trinn 1 i videregående skole. Eksamensformen har ikke blitt vesentlig endret på 15 år, og det finnes gode argumenter for å gjennomføre eksamen på andre måter enn i dag. Men all endring er ikke av det gode. Særlig gjelder det planene for matematikkfaget.

Fram til nå har matteeksamen for VG1 bestått av to deler: Den første med oppgaver som må løses med penn og papir, mens ulike typer hjelpemidler har vært tillatt i den andre. Fra i år skal alle hjelpemidler være tillatt hele tiden. Både Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Norsk matematikkråd slår alarm. Vi mener de faglige innvendingene må lyttes til.

I en Aftenposten-kronikk oppsummerer tre dekaner fra henholdsvis NTNU, Universitetet i Bergen og Universitet i Oslo kritikken godt: «Datamaskiner kan regne for oss, men de kan ikke forstå for oss». De frykter at elevenes tekniske regneferdigheter ikke prioriteres nok i undervisningen om de ikke er en del av eksamenen. De er også bekymret for kvaliteten på framtidens universitetsstudenter. Elevene må kunne regne selv for å forstå den grunnleggende logikken i bunn.

Utdanningsdirektoratet understreker at elevene fortsatt skal vise til utregninger på eksamen, selv om hjelpemidler er tillatt. Lærerne frykter ordningen uansett går utover de svakeste elevene. Når hjelpemidler er tillatt, blir også nivået vanskeligere. Lærerne fortviler også over manglende informasjon. Legges det opp til at elevene kan gjøre skisser på papir som de laster opp digitalt, eller må de skrive matematiske formler på en datamaskin ved hjelp av mus og tastatur? Vi er bare i januar, men både elever og lærere fortjener forutsigbarhet når eksamensformen endres fundamentalt.

Vi stiller oss derfor uforstående til at lærerorganisasjonene ikke ble invitert inn i ekspertgruppen for eksamen som kunnskapsministeren opprettet i desember. Elevene fortjener bedre enn å være digitale prøvekaniner.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!