Forutsigbarhet for næringslivet og permitterte: Frps finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, vil utvide permitteringsordningen til oktober. Det trenger ikke å være en god idé.   Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Ikke permittér for lenge

Frp-forslaget om forlenget permitteringsordning til oktober, er nok ikke en god løsning.

Mandag varslet regjeringen at permitteringsordningen blir utvidet med to måneder, altså til 1. juli. Det er bra. Mye tyder på at samfunnet gradvis kan gjenåpnes i løpet av våren. Flere av dem som nå er permitterte, kan forhåpentligvis komme tilbake på arbeid. Likevel er det ikke nødvendigvis så bra for arbeidstakere å være permittert altfor lenge. Frp's ønske om å utvide ordningen til 1. oktober er ingen god idé.

Midtnorsk debatt: Dagens Trøndelagsmøte er tidenes viktigste

Regjeringen var først innstilt på en forlengelse av permitteringsordningen ut april. Men etter at opposisjonen hadde varslet at de ville presse gjennom en ytterligere forlengelse i Stortinget, ble ordningen forlenget til 1. juli. Slik situasjonen er nå, virker dette som en fornuftig avgjørelse. Uten en forlengelse, ville virksomhetene blitt nødt til å si opp mange permitterte de nærmeste månedene. Det gir lite mening nå som vaksineringen er i gang og samfunnet gradvis kan bli mer normalisert mot sommeren. For arbeidsgivere er denne ordningen god. Staten betaler, og de kan kalle ansatte tilbake på jobb ved behov.

De fleste arbeidstakere foretrekker nok å være permittert i stedet for å bli sagt opp. Samtidig har de ikke noe krav på å komme tilbake på jobb. Erfaringsvis kan lange permitteringsordninger føre til at det tar lengre tid for folk å komme tilbake i ordinært arbeid. Hensynet til permitterte må derfor balanseres opp mot risikoen for å bli låst i en ordning hvor det er vanskeligere å komme tilbake i arbeidslivet igjen. Slik sett er det ikke en opplagt god idé å forlenge ordningen til 1. oktober, slik Frp ønsker.

Midtnorsk debatt: Ambulansetilbudet må ikke svekkes

Langsiktighet kan være bra, men det kan også være et tveegget sverd for arbeidstakere. Adresseavisen skrev i går om Lise Iversen, som er en av over 100 som har mistet jobben hos Widerøe på Værnes. Hun synes det var forferdelig å bli sagt opp, men fikk heldigvis raskt en ny jobb som konduktør hos SJ. Hun roser Widerøe for å ha vært ærlig om den mørke situasjonen. Det ga henne et dytt til å søke jobb andre steder. Arbeidstakere som er permitterte, må i stedet vente, og noen venter kanskje forgjeves.