Arild Jahrn var først ut til å bli vaksinert med koronavaksinen i Trondheim. 74-åringen er beboer på Persaunet helse- og velferdssenter.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Umoralsk å snike i vaksinekøen

Vaksineringen mot covid-19 går ikke lynraskt i Norge, men det er ingen god løsning å brøyte seg fram i vaksinekøen.

Vaksineringen mot covid-19 er nå rullet ut, og endelig kan vi se enden på elendigheten. Eksperter mener livet kan bli mer normalt når vi nærmer oss sommeren. Parallelt er opposisjonspartier på Stortinget kritiske og mener vaksineringen går altfor tregt. De krever at Norge bør utrede muligheten for å kjøpe vaksiner på egen hånd. Pandemien har kostet oss dyrt. Vi forstår utålmodigheten, men køsniking er usolidarisk. Når det er sagt, må vaksineringen skje så effektivt som mulig.

Midtnorsk debatt: Sykepleier reagerer på læreres ønske om å rykke frem i vaksinasjonskøen: Litt edruelighet?

Norge har hittil fått 50 000 vaksinedoser, og før helga ble det registrert 17000 vaksinerte. Blant annet er over 500 vaksinert i Trondheim, 12 i Snåsa og seks i Flatanger. De neste to ukene skal ansatte ved St. Olavs hospital vaksineres. Andre europeiske land har vært mer effektive, blant annet Danmark.

Norge har riktignok en utfordrende geografi sammenlignet med mange andre land. Det er krevende å vaksinere nordmenn fra Lindesnes til Nordkapp. Likevel har Norge god råd, og både Ap, Sp og Frp tar til orde for å utrede muligheten for egne innkjøpsavtaler med produsenter utenom EU-avtalen. Vi er enig i at vaksineringen ikke går lynraskt, men vi tror ikke løsningen er å brøyte seg fram og snike i vaksinekøen. Det går utover andre land som er rammet mye hardere både helsemessig og økonomisk. I en global verden er vi først trygge når alle er vaksinerte.

Midtnorsk debatt: Viktig korona-varsko fra kommunelegene

Det foregår også en diskusjon om hvorvidt noen landsdeler eller byer må stå først i vaksinekøen. I dag er vaksineringsprogrammet desentralisert, nesten alle kommuner har fått vaksine, og kommunene har ansvaret. Det er en klok strategi å få vaksinen ut til folket fordi det fortsatt er usikkert hvordan vaksinen virker. Vi vet at den hindrer sykdom effektivt, men ikke nok om den hindrer videre smitte. Smittesituasjonen kan også endre seg raskt. For eksempel greide Trøndelag seg bra lenge før smitten eksploderte i Trondheim og flere, mindre kommuner rett før jul.

Midtnorsk debatt: Riktig med elkrav til kommunene

Det som er viktig, er at myndighetene evner å endre strategi raskt hvis situasjonen endres dramatisk og vi får ny kunnskap om hvordan vaksinen virker. Kommunene må på sin side sørge for å ha et solid apparat klart slik at vaksineringen kan skje effektivt når vaksinen er på plass.