Letemannskapene var fredag nede i skredområdet i flere timer. Ved 14.30-tiden ble én person funnet omkommet.  Foto: Terje Bendiksby

Sikkerhet må være i høysetet på leirgrunn

Trøndelag er av områdene i Norge som er mest utsatt for leirras. Vi må lære av katastrofen i Gjerdrum.

Leirraset i Gjerdrum i mellomjula er en naturkatastrofe som vil skape ringvirkninger langt utover det utsatte rasområdet på Østlandet. Forhåpentligvis vil granskning og etterarbeid gi svar på hvordan tragedien kunne skje og hvordan lignende områder best kan sikres mot leirras for framtida.

Det er lett å bli skremt av de grufulle scenene fra rasområdet, og historier om savnede og omkomne. Det gir særlig muligheter for bekymring i Trøndelag, som har vært åsted for noen av de største og verste kvikkleirerasene i nyere norsk historie. Verdalsraset i 1893 krevde 116 menneskeliv og rammet 105 gårder. Rissaraset i 1978 var det største kvikkleireraset i forrige århundre i Norge. Over 20 hus ble tatt av raset og én person omkom.

Trondheim har hele 117 kvikkleiresoner, hvor det bor rundt 27 000 personer. Byen er spesielt utsatt for kvikkleireskred, het det i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fra 2019. Derfor er det svært viktig at ny kunnskap om leirras som i Gjerdrum bidrar til å styrke oppmerksomheten om sikkerhetstiltak for å unngå slike katastrofer.

Rissaraset førte til bedre kartlegging av kvikkleiresoner i Trøndelag. Raset i Gjerdrum vil forhåpentligvis bidra til å skjerpe sikkerhetskravene i utsatte områder. Det er for tidlige å konkludere om årsakene til raset. Behovet for utbygging og utvikling må balanseres med sikkerhet i høysetet. Aftenpostens gjennomgang av rapporter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) fra rasområdet peker for eksempel på at fyllingsarbeid for å bedre sikkerheten ikke må gjøres i regnvær eller om vinteren og at dette ikke alltid er etterfulgt. Det er bra at slikt kommer fram.

Mange har naturlig nok blitt skremt av raset i Gjerdrum og påfølgende reportasjer om rasutsatte områder rundt om i landet. Det er ikke for å skremme folk vi skriver om dette. Ifølge NGI er det Trøndelag, Romerike og områdene langs Oslofjorden som er mest utsatt for kvikkleire i Norge. Samtidig er over halvparten av kvikkleirerasene i Norge utløst av menneskelig aktivitet, ifølge nettstedet forskning.no. Derfor er det svært viktig med oppmerksomhet om arbeidet med kartlegging, krav og sikring. Så det blir mer og ikke mindre trygt å bo på leirgrunn.