Innleggsforfatteren mener det er urimelig at det skal være en dårligere pensjonsordning for ansatte på sykehus enn for ansatte på sykehjem.  Foto: Illustrasjon: Shutterstock

Bedre oversikt over pensjon vil få følger

Over en million arbeidstakere vil få bedre oversikt over hva de får i pensjon neste år. Noen vil nok bli skremt.

En av de gode nyhetene som innleder 2021, er en lovendring fra regjeringen som fører til at rundt 1,5 millioner arbeidstagere i privat sektor får en egen pensjonskonto fra 1. januar. Det trengs i et land hvor det er problematisk store forskjeller mellom pensjon i offentlig og privat virksomhet. Samtidig er det også store forskjeller mellom pensjonsordninger i privat sektor. Derfor er det altfor mange som vet altfor lite om hva de kan regne med å få i pensjon.

For mange har det nærmest blitt populært å skyve alt med pensjon foran seg. Gjerne ut fra en forestilling om at pensjon er for komplisert å sette seg inn i. Mange lar det skure og gå og håper på det beste. Derfor vil mange ved slutten av arbeidslivet oppdage at tjenestepensjonen blir mindre og varer kortere enn de hadde trodd.

En undersøkelse gjort av DNB viser at 40 prosent ikke vet hvilken pensjonsordning de har, samt at 50 prosent ikke vet hvor mye som settes av til pensjon. Det viser hvor nødvendig innføringen av personlig pensjonskonto er. Særlig for folk med flere arbeidsgivere opp gjennom yrkeslivet vil det være en stor fordel å få samlet pensjonsoversikt på én konto, med hva som er innbetalt, investeringsprofil, avkastning, og forventet tjenestepensjon.

Pensjonskonto gjelder innskuddspensjon, som ble vanligste pensjonsordning i privat næringsliv ved innføringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i 2006. Det er en minimumsordning, hvor bedrifter minst må sette av to prosent av årlig lønn over 1G (kr 101 351) til pensjon. Lavtlønte som har vært 15 år i ordningen på minimumssats, vil fra nyttår enkelt se at det ikke gir mye i pensjon. I 2014 ble maksbeløpet som årlig kan settes av økt fra fem til syv prosent. Forskjellen mellom å spare to og syv prosent av lønn til pensjon blir over tid enorm.

Mens offentlig ansatte fortsatt for det meste har ytelsesordninger som skal gi ca. 2/3 av lønn i samlet pensjon livet ut, gir ordningene i privat næringsliv stort sett sparing og avkastning av to til syv prosent av lønn, utbetalt over 10 år. Egen pensjonskonto vil sannsynligvis forsterke LOs krav om pensjon fra første krone, samt øke privat pensjonssparing. Pensjon er vanskelig, men det er mye å tape på ikke å ha kunnskap om din egen. Derfor er egen pensjonskonto et godt og nyttig tiltak.