Hans Lieng, mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag.   Foto: Terje Svaan

Unødvendig usikkerhet rundt mobbeombud

Fylkestinget hadde i går sjansen til å si tydelig ifra om at Trøndelag skal ha et mobbeombud, uavhengig av økonomisk støtte fra staten eller ei. Den grep de ikke.

Til tross for at alle er enige om at mobbeombudet er viktig, ble det besluttet å vente og se hva regjeringen bestemmer seg for neste høst. Et rød-grønt flertall mener dette er den beste strategien for å forhandle om videre statsstøtte til ordningen. Vi mener Trøndelag bør følge veien seks andre fylker har brøytet og tydelig signalisere at mobbeombudsordningen må fortsette, selv uten videre delfinansiering fra staten. Fylkestinget undervurderer kraftig hvor viktig det er å være tydelig.

Så lenge det ikke finnes noen garantier for at mobbeombudet blir en fast ordning, vil det skape usikkerhet. En usikkerhet som er belastende for elever som opplever mobbing, foreldrene deres og skolene i Trøndelag. For ikke å snakke om for ombudet selv. I 2020 har andre fylker opplevd at mobbeombud slutter i jobben. Siden stillingen ikke er fast, holder ombudene forståelig nok jobbmulighetene sine åpne. Usikkerhet begrenser ordningens effektivitet.

Kampen mot mobbing er blant de mest utfordrende samfunnet vårt står overfor. Et fylkeskommunalt mobbeombud bidrar med viktig ekspertise og kompetanse, og vil være et uavhengig og koordinerende ombud. Men for å bygge kompetanse, trengs trygghet. Det bidrar ikke Trøndelag fylkeskommune til å skape med sin avgjørelse. Og tryggheten vil utebli i hvert fall frem til neste høst.

Moderne tiltak er helt nødvendig i ei tid da mye mobbing foregår gjennom digitale kanaler. Mobbeombudsordningen er et slikt tiltak. Hvis ordningen får midler til å utvikle seg videre, vil det spare samfunnet langt større summer enn det koster å drive den. Mobbeombudet har i dag ansvaret for 75 000 barn i Trøndelag. Per i dag brukes det omlag 13 kroner per barn i året. Debatten bør stå om hvorvidt Trøndelag bør ha to mobbeombud, som andre nylig sammenslåtte fylker har. At vi i det minste skal ha ett, bør det ikke herske noen tvil om. Særlig siden alle partiene på fylkestinget er helt enige.

Les flere lederartikler her