NTB / Scanpix 

Lobbyister skal ikke gi helseråd

Reglene for smittekontroll og karantene for arbeidsinnvandrere og reisende fra utlandet i sommer har i høst ført til en ny smittebølge blant utenlandske arbeidere. Bare et fåtall har latt seg frivillig teste på vei inn til Norge for å jobbe. Det har vi tidligere kritisert. I sommer da smitten var på vei ned, krevde industrien at regjeringen lempet på karantenereglene, slik at det ble enklere og billigere å hente utenlandsk arbeidskraft. Dette advarte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sterkt imot. De mente at unntak fra karantenereglene ville føre til en «særlig stor grad» av risiko for økt smitte. Regjeringen vedtok likevel en ny forskrift som åpnet for lettelser. Det har ført til smittebølge i flere lokalsamfunn.

LES OGSÅ: Sist pandemien tok oss

Aftenposten har denne uka avdekket at avgjørelsen om å endre forskriften skjedde på tross av advarsler fra helsemyndighetene og etter sterk påvirkning fra Norsk Industri. Dialogen mellom industrilobbyisten og departementet skjedde på SMS og i en tone som kan oppfattes som at lobbyisten nærmest dikterte hva Helsedepartementet skulle mene og gjøre. Blant annet fikk helsemyndighetene et hurtigoppdrag om å endre veilederen for karantene. Vi mener at tilliten til at departementet her har opptrådt ryddig, er svekket.

Under hele koronakrisen har det vært en tett dialog mellom regjeringen og helsemyndighetene. I noen tilfeller har regjeringen gått lenger enn smittevernrådene, mens de på andre områder har vært mindre restriktive. Det har vært en balansegang mellom smittefaren og konsekvenseene av å stenge samfunnet. Det må likevel være et tydelig skille mellom hva som er faglige råd og politiske beslutninger.

LES OGSÅ: Hvor kom den vellykkede koronastrategien fra

Det er helt naturlig at regjeringen har tett dialog med bedrifter og partene i næringslivet under pandemikrisen. Noen bransjer har vært mer pågående enn andre, som oljebransjen. Regjeringen og Stortinget har da også strukket seg langt for å komme næringslivet i møte. Det må likevel ikke være slik at regjeringen overlater til lobbyister å definere hva som er godt smittevern. Her må helsemyndighetene ha en uavhengig og suveren rolle.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter