Barn trenger samvær med begge foreldre

Før helga ble det lagt fram forslag til endringer i barneloven. Vi er positive til at loven skal sette barnet enda mer i sentrum.

Unger har rett til å bli hørt, respektert og få bestemme mer i anliggender som berører livene deres. Revideringen gjør loven mer moderne, sikrer rettssikkerheten til barn og voksne og er i tråd med menneskerettighetene.

Heldigvis er det allerede gjort endringer som er til barnets beste. I 2018 ble foreldrene likestilt som omsorgspersoner, og delt bosted ble listet opp som en alternativ ordning i lovteksten. Målet er å styrke barns samvær med foreldrene. Det ble også innført varslingsfrist i forbindelse med flytting, meglingsfrist hvis det er uenighet om flytting og enklere regler for tvangsbot. Fra 1. januar i år får begge foreldre automatisk felles foreldreansvar når barnet blir født, uavhengig av om de er gifte eller bor sammen.

Midtnorsk debatt: Vil endringen i barneloven føre til at flere barn får kontakt med faren eller moren sin?

Barnelovutvalget, som består av jurister, psykologer og andre fagpersoner, har gått grundig gjennom hele loven og utkastet legger opp til en mer tidsriktig lov. Sentralt er barns rett til å bestemme mer selv, eksempelvis hvis foreldrene skiller lag. I tråd med internasjonal praksis skal det blant annet bli vanskeligere å hindre samvær i betente situasjoner mellom de voksne. Barns kontakt med begge foreldre, søsken, steforeldre og besteforeldre er viktig. Et flertall i utvalget går inn for at forelderen, selv om hen har daglig omsorg for barnet, ikke kan ta med seg ungen og flytte til en annen landsdel eller utlandet uten at den andre forelderen er enig. Dette gjelder så lenge begge foreldre har foreldreansvar og er gode omsorgspersoner. Utvalget foreslår også at domstolen skal ha større mulighet til å bestemme fast bosted, samvær og foreldreansvar, men ser gjerne at flere foreldretvistsaker løses utenfor rettssalen.

Vi er for at folk selv skal få bestemme hvordan de vil organisere livene sine. De fleste familier finner fram til løsninger som fungerer. Likevel er det behov for en lov som beskytter barns behov ved endringer som er veldig inngripende i hverdagen deres. Flytting langt av gårde og mangel på kontakt kan oppleves vanskelig. Det kan gå utover barns psykiske og fysiske helse. Derfor er det bra med en moderne barnelov hvor barnets beste veier tyngst.

Midtnorsk debatt: Han trodde eksen ville ta til fornuft. I stedet har han vært i 77 rettssaker om besøksforbud og samvær