Gunnar Sands datter Cathrine Sand ble drept. Nå håper han at hennes historie vil bidra til at det psykiske helsevernet blir bedre.   Foto: Christine Schefte

De mistet sine barn. Lær av de vonde historiene

To historier i Adresseavisen den siste tiden illustrerer hvor viktig det er å lytte til pårørende som opplever at den psykiske helsehjelpen er for dårlig.

De forteller om mangel på kommunikasjon og samarbeid i forbindelse med behandlingen som barna deres fikk. Helsemyndighetene bør lære av de vonde historiene, slik at hjelpen kan bli bedre.

Denne uka trykket Adresseavisen et debattinnlegg skrevet av Gunnar Sand. Han er pappa til Cathrine Sand, som ble drept i Trondheim i fjor. En 47 år gammel mann er tiltalt for drapet, og rettssaken gikk for Sør-Trøndelag tingrett forrige uke. Faren hevder at verken datteren eller drapsmannen, som begge var underlagt tvunget psykisk helsevern da drapet skjedde, fikk den helsehjelpen de trengte. Han mener svikt i systemet fikk fatale konsekvenser for datteren. Selv om fagfolkene var flinke, så jobbet de ikke godt sammen, påpeker Sand. Han er oppgitt over dårlig kommunikasjon både internt i helsevesenet og mellom ulike etater. Statens helsetilsyn undersøker om St. Olavs hospital har gjort feil.

Selv om vi foreløpig ikke vet om det har skjedd en systemsvikt, er det viktig å lytte til pårørende som opplever at systemet ikke fungerer godt nok. Adressa har også skrevet flere artikler om Maria Lian, som døde 18 år gammel. I dette tilfellet er det bekreftet at systemet sviktet.

Både Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Trøndelag har konkludert med at behandlingen ved ulike avdelinger ved St. Olavs hospital var uforsvarlig. Norsk pasientskadeerstatning konkluderer med at dødsfallet skyldes svikt i behandlingen. Sivilombudsmannen har også vært sterkt bekymret for tilbudet ved Bup Lian hvor Maria Lian var pasient. Foreldrene opplevde at samhandlingen ikke var god nok mellom avdelingene ved St. Olavs hospital der datteren var innlagt. St. Olav må sørge for en grundig granskning av det som har skjedd.

Maria Lian fra Trondheim døde 18 år gammel.   Foto: Kim Nygård

Å gi god psykisk helsehjelp kan være komplisert og feil kan skje. Like fullt er det viktig å lytte til og lære av erfaringene pasienter, pårørende og helsearbeidere deler. Slik kan tilbudet bli bedre. Det er et lederansvar når hjelpen ikke er god nok. Helsemyndighetene bør derfor ta lærdom av disse erfaringene.

Midtnorsk debatt: Faren til drepte Cathrine: I mitt hode skjedde drapet grunnet grov svikt i psykiatrien

Midtnorsk debatt: Historien om Maria fyller meg med skrekk