Trondheim kommune liker å få frem at dette er en sykkelby, men syklene er iferd med å bli et problem for  gående. El-sparkesyklene parkeres gjerne midt på fortauet, som her ved Elgeseter bru.  Foto: Terje Svaan

Bra tiltak å gjøre elsparkesyklene smartere

Det er bra at elsparkesykler får reduserert maksfart i enkelte områder i Trondheim. Det er likevel på tide at samferdselsministeren tar grep i sykkelkaoset.


Vi var mange som undervurderte ulempene og så optimistisk på fordelene da elsparkesykler for alvor inntok Trondheim og andre norske byer i fjor. Til tross for at de færreste sparker fra på farkostene, går de mer enn fort nok til at de har blitt et problem både når det gjelder fare for skade på førerne og folk og annet de møter langs veien. Derfor er det godt å høre at utleiere av sykler har gått med på å redusere hastigheten på kjøretøyene i visse områder i byen.

Legevakta i flere norske byer har meldt om skader fra elsparkesykler som en av få kategorier med kraftig økning det siste året. Koronasituasjonen har ellers stort sett ført til nedgang i skadetilfeller. Ifølge NRK har legevakta i Oslo behandlet 729 skader etter ulykker med elsparkesykler fra april til august. Det er derfor gode grunner til at pila peker på samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Han påstår å være utålmodig. Da er det på tide at han og departementet gir grunnlag for regler og regulering av Vill Vest-tilstandene i mange norske byer når det gjelder elsparkesykler.

Det er veldig bra at noen av aktørene som leier ut elsparkesykler i Trondheim har gått med på å bruke teknologien i syklene til å redusere maksfarten i områder med mange fotgjengere, som på Bakklandet og på Torvet. Det bør bidra til å redusere konfliktnivået rundt en farkost som også har mange positive sider.

I København har det blitt forbud mot utleie av slike sykler i enkelte områder. I Norge har samferdselsminister Hareide gått fra å håpe på at aktørene kan ordne opp, til å love å utrede regler for elsparkesykler. Denne uka gikk han et steg videre og lovet nye regler, kanskje i løpet av 2021.

Godt og gjennomtenkt regelverk er selvfølgelig bedre enn forhastede regler. Vintersesongen vil forhåpentligvis gjøre skader og problem med elsparkesykler mindre. Vi kan også håpe at bransjen er med på å gjøre kjøretøyene smartere, ved å definere hvor og når de ikke kan brukes. Likevel er det underlig at Samferdselsdepartementet trenger så lang tid til å utvikle kjøreregler på et område som berører så mange og hvor veksten, konfliktene og skadene gjør behovet for en viss regulering stadig klarere.