TRONDHEIM 20080910: Eldre kvinne på velferdsenter. En hånd å holde i. Omsorg. Alderdom. Å bli gammel. Rynker. Trøst. Foto: Gorm Kallestad / NTB NB! Modellklarert  Foto: Gorm Kallestad

Smittevern og omsorg må kunne kombineres

Fire brødre som ikke sammen får besøke faren på dødsleiet viser at balansen mellom smittevern og god omsorg er vanskelig.

Men det bør være mulig å finne løsninger som gjør at familie får ta et siste farvel – også midt oppi en pandemi.

Til VG har fire brødre stått fram og fortalt at bare tre av dem får besøke sin kreftsyke far som ligger på det siste på Akershus universitetssykehus. På grunn av smittevernregler har de alle fått besøke faren – men ikke samtidig. De har måttet veksle på. Når det nå går mot slutten for faren, ønsker de naturlig nok å være til stede alle fire. Men det sier sykehuset nei til. Kun tre kan være der når faren dør, og brødrene må ta det vanskelige valget om hvem som ikke kan være der.

Midtnorsk debatt: Det er viktigere at hele Norge har et flytilbud

Det er ingen tvil om at dette er hjerteskjærende for brødrene. Ikke minst er det vondt for faren som ikke får ha sine fire barn rundt seg i en høyst sårbar situasjon. Samtidig forstår vi at sykehuset må ta hensyn til andre pasienter på avdelingen som gir lindrende behandling. Hvis smitte sprer seg, må avdelingen i verste fall stenges. Ledelse og ansatte ved alle landets sykehus og sykehjem kjenner på dette presset. De må være strenge, slik at viruset ikke slipper inn dørene. Likevel virker reglene vel stivbeinte. Det må være mulig å bruke skjønn, holde avstand og finne løsninger som gjør at smittevernet blir ivaretatt slik at familier får ta avskjed på en verdig måte.

Midtnorsk debatt: Pasienter må få snakke med sine nærmeste

Brødrenes historie er et eksempel på at det må gjøres en bedre innsats for å ta vare på sårbare mennesker i koronaens tid. De syke blir ikke friskere av å bli liggende mye alene. Mange pårørende mister også kontrollen med hvordan familiemedlemmer har det på sykehjem og sykehus. De har begrensede muligheter til å følge opp og gi en hjelpende hånd. Ekstra fortvilende må det være for dem som snart skal dø.

Midtnorsk debatt: Må bli enklere å komme inn på boligmarkedet

Myndighetene bør vurdere om sykehus og sykehjem kan få ekstra ressurser til å styrke kontrollen, slik at smittevernreglene blir ivaretatt. Kanskje kan det stilles krav til at pårørende tester seg. De sykeste fortjener at vi strekker oss langt slik at omsorgen blir best mulig på livets slutt.