Smittebegrensning: Sandefjord 20200311. Fly fra Bergamo lander på Torp. Her følges passasjerer inn til terminalen av Kommuneoverlege i Sandefjord Ole Henrik Augestad. Foto: Trond Reidar Teigen/ NTB  Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

Strengere tiltak bør være mer målrettet

Det bør ikke være frivillig å ta koronatest for reisende fra land med mye smitte.


Mandag varslet regjeringen nye innstramminger i tiltaken mot korona, for å begrense økningen i smitte som vi ser over store deler av Europa og også i Norge. Selv om det er mulig å ane en viss tiltakstrøtthet i befolkningen, tror vi mange har forståelse for at det er riktig med strengere tiltak i en periode for å begrense smittespredningen.

Når regjeringen innfører en rekke inngripende tiltak som rammer bransjer hvor det har vært god smittekontroll, er det likevel vanskelig å forstå hvorfor flypassasjerer fra «røde» land ikke pålegges obligatorisk koronatest ved ankomst til Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet kommer en stor andel av smitten de siste ukene fra utenlandsreisende, og en betraktelig andel av dem kommer fra Polen. Ifølge NTB er det registrert smitte fra Polen i 100 norske kommuner.

Les også: - Alle som kommer fra utlandet må teste seg

Polen er et av landene i Europa som sliter med sterk smitteøkning. Smitteimporten fra Polen skyldes i stor grad arbeidsinnvandring. Derfor er det fornuftig med strengere karanteneregler og strengere krav om testing av arbeidstakere som kommer fra utlandet, uansett hvor de kommer fra.

For mange er det noe som skurrer i kombinasjonen av tiltakspakke og mer eller mindre inngripende tiltak sett under ett. Som at gjester ikke får slippe inn på utesteder med smitteverntiltak etter klokken 22, samtidig som det er frivillig for flypassasjerer som ankommer fra land med mye smitte å ta turen innom teststasjonen på flyplassen.

På Dagsrevyen mandag sa alle de spurte på Torp flyplass at koronatest ved ankomst bør være obligatorisk. Kommuneoverlegen anslo at bare rundt 30 prosent av flypassasjerene tok den frivillige testen. Vi tar ikke til orde for å stenge grensene, men det burde være mulig å pålegge flyreisende fra «røde» land å ta koronatest ved ankomst.

Det er lettere å få aksept for inngripende tiltak hvis de målrettes mot områder hvor smittespredningen er størst. Norge trenger arbeidsinnvandrere. Mange av dem har gode grunner for å reise mer enn de fleste i disse tider. For å gjøre det tryggere for alle, bør det stilles strengere krav til testing av utenlandsreisende i den fasen vi er inne i nå.