Lukas hospice ligger i Malvik.   Foto: Mariann Dybdahl

Uholdbart å legge ned tilbud til døende

Lukas hospice i Malvik må stenge. Institusjonen gir lindrende behandling og omsorg til døende pasienter og deres pårørende.

Årsaken til nedleggelsen er mangel på penger. Lukas-stiftelsen ble lovet penger til å drive i fem år, men regjeringen endret betingelsene slik at også andre aktører kunne søke om de samme midlene. Nå har ikke hospicet penger til å drive ut året, og døende pasienter må ut innen to uker. En slik uforutsigbarhet er ikke akseptabel, verken for pasienter, ansatte eller driften.

Midtnorsk debatt: Ille hvis viktige poeng drukner i et hav av ord

Hospicet får driftsmidler fra staten. Det var KrF på Stortinget som fikk gjennomslag for å bevilge 30 millioner kroner til det nye tilbudet for døende pasienter ved Betania Malvik. Hospicet er et supplement til annen palliativ virksomhet (lindrende behandling) i Midt-Norge. De 30 millionene gikk til det første driftsåret i 2019, men ledelsen «forutsatte» den gang at de fikk finansiering for hele prosjektperioden på fem år på til sammen 150 millioner kroner. Bakteppet er regjeringens mål om å styrke samarbeidet med ideelle organisasjoner.

Vi forstår godt at både ledelsen og pasienter er frustrerte. De har krav på en viss forutsigbarhet. Selv om stiftelsen i første omgang bare fikk penger til ett år, ville de neppe ha åpnet helsetilbudet hvis de visste at framtiden ble så usikker.

Midtnorsk debatt: På sin plass å reagere mot Russland

I tillegg til at stengingen går ut over pasientene, er det også negativt for helsetilbudet og fagmiljøet. I 2018 ble det anslått at Trondheim kommune manglet nærmere 30 heldøgnsplasser hvor mennesker kunne få lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Derfor vedtok bystyret samme år et samarbeid med Lukasstiftelsen om hospice i Malvik. Det tar tid å bygge opp et godt tilbud og nå kan verdifull kompetanse gå tapt. Paradoksalt nok er det satt i gang et prosjekt og tverrfaglig samarbeid mellom NTNU, Lukas hospice og Trondheim kommune for å styrke kompetansen innen åndelig og eksistensiell omsorg innen denne typen pasientbehandling.

Noe har også gått galt når døende mennesker må flytte innen svært kort tid. En av de pårørende forteller gråtende at kona hans trolig bare har noen dager igjen av livet. Alle forstår at det er uholdbart for mennesker i en sårbar situasjon å vite at de snart må skifte omgivelser.

Midtnorsk debatt: Rydd opp i priskaoset på strøm