Verdig fredspris med brodd

Tilgang på nok og riktig mat er en forutsetning for fred og stabilitet. Årets Nobels fredspris til Verdens matvareprogram (WFP) er en fortjent påskjønnelse til en ofte undervurdert innsats for fred.

Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, peker på at det er en klar sammenheng mellom sult og væpnet konflikt. Da hun fredag offentliggjorde årets prisvinner, gjorde hun matvareprogrammets leder David Beasleys ord til sine: Mat er den beste vaksine mot kaos.

Gjennom historien har sult ofte blitt brukt som våpen i krig. Her i Norge oppstod hungersnød under napoleonskrigene. Den tyske beleiringen av Leningrad under 2. verdenskrig er et annet kjent eksempel. Den brente jords taktikk, som går ut på å drepe husdyr, brenne matlagre og ødelegge avlinger ved tilbaketrekning, handler om å sinke fiendens frammarsj.

LES OGSÅ: Marit Arnstad nominerte fredsprisvinneren

Også i dag brukes sult som våpen. I Syria og Irak, der IS er territorielt nedkjempet, har mange tusen dekar med dyrket mark blitt brent av de gjenværende IS-terroristene. Formålet er å destabilisere de skjøre lokalsamfunnene og nøre opp under uro og misnøye. Elendige avlinger og økte matpriser var dessuten en underliggende årsak til de mange konfliktene som ble utløst under den arabiske våren.

FNs matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon, som årlig hjelper nærmere 90 millioner mennesker. Dessverre er underernæring og sult igjen et økende problem etter flere år med positiv utvikling. I år vil koronapandemien forsterke problemene. Slik sett er årets fredspris ekstra relevant og aktuell.

Fredspriskomiteen kommer med et tydelig signal til verdenssamfunnet. Innsatsen for å bekjempe sult må intensiveres, og bevilgningene til FNs matvareprogram økes. Reiss-Andersen beklager at respekten for internasjonal samhandling ser ut til å synke. Årets fredspristildeling har dermed også en brodd mot tendensene til økt nasjonalisme og proteksjonisme.

Slik sett er årets fredspris matnyttig i mer enn én forstand av ordet.